ZSRCKU Kościelec

A to Polska właśnie

18 grudnia 2018

A to Polska właśnie – pod takim hasłem wraz z Fundacją Bank Ambitnej Młodzieży Santander Bank Polska, świętowaliśmy Dzień Patrona i 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości Dzień 28 listopada 2018 roku był dniem szczególnym dla społeczności Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Jak co roku w listopadzie świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły. W tak ważnym dla Polski momencie, ze względu na jubileusz odzyskania niepodległości, postanowiliśmy połączyć te tak ważne wydarzenia w jedną uroczystość. Gośćmi specjalnymi były przedstawicielki kolskiego oddziału Santander Bank Polska, pani dyrektor Ilona Kobierska ze współpracownicą, ponieważ pierwszą część uroczystości stanowił spektakl teatralno -taneczny pn. A to Polska właśnie, zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Bank Ambitnej Młodzieży Santander Bank Polska. Za wygrane przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru w konkursie grantowym pieniądze, zostały zorganizowane warsztaty teatralne i taneczne, zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz elementy scenografii. Spektakl wystawiono dwa razy: dla młodzieży z naszej szkoły i dla uczniów najwyższych klas z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Kościelcu. Jedną z głównych postaci przedstawienia był nasz patron Stanisław Staszic. Tradycją szkoły jest coroczne nominowanie najlepszych uczniów do Nagrody im. Stanisława Staszica spośród których Kapituła Nagrody wybiera Laureatów. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali : Aleksandra Grabska z klasy II Technikum Ekonomicznego, Justyna Czupryniak i Radosław Kaźmierski z klasy IIIa Technikum Ekonomicznego. W ramach Dnia Patrona organizowany jest co roku konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i historii szkoły. Największą wiedzą w tym zakresie wykazały się: w kategorii klas pierwszych : Kinga Woźniak i Anna Bryl z klasy I Technikum Ekonomicznego, zaś w kategorii klas drugich i trzecich nagrody otrzymały Klaudia Kmita i Dominika Kaźmierczak z klasy IIIb Technikum Ekonomicznego. Ukoronowaniem uroczystości było nadanie stopni awansu uczniom klas prawno – mundurowych. Nie wszyscy otrzymują to wyróżnienie. Stopnie awansu należą się uczniom, którzy wykazali się nienaganną postawą, dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem. To nagroda za dotychczasową pracę i ogromna nobilitacja. Awansowania dokonali dyrektorzy naszej szkoły Wiesław Kujawa i Konrad Grzelak oraz nadkomisarz Maciej Ziółkowski z Powiatowej Komendy Policji w Kole. W sumie na awans w tym roku zasłużyło 50 uczniów. Ta godzinna impreza wprowadziła wszystkich w uroczysty nastrój i wywołała wiele refleksji.