ZSRCKU Kościelec

A to Polska właśnie

29 listopada 2018

A to Polska właśnie  – pod takim hasłem wraz z Fundacją Bank Ambitnej Młodzieży Santander Bank Polska,  świętowaliśmy Dzień Patrona i 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dzień 28 listopada 2018 roku był dniem szczególnym dla społeczności Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Jak co roku w listopadzie świętowaliśmy Dzień Patrona Szkoły.

W tak ważnym dla Polski momencie, ze względu na jubileusz odzyskania niepodległości, postanowiliśmy połączyć te tak ważne wydarzenia  w jedną uroczystość.
Gośćmi specjalnymi były przedstawicielki kolskiego oddziału Santander Bank Polska, pani dyrektor Ilona Kobielska ze współpracownicą, ponieważ pierwszą część uroczystości stanowił spektakl teatralno -taneczny pn. A to Polska właśnie, zrealizowany dzięki wsparciu Fundacji Bank Ambitnej Młodzieży Santander Bank Polska. Za wygrane przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru w konkursie grantowym pieniądze, zostały zorganizowane warsztaty teatralne i taneczne, zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz elementy scenografii. Spektakl wystawiono dwa razy: dla młodzieży z naszej szkoły i dla uczniów najwyższych klas z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Kościelcu.

Jedną z głównych postaci przedstawienia był nasz patron Stanisław Staszic.

Tradycją szkoły jest coroczne nominowanie najlepszych uczniów do Nagrody im. Stanisława Staszica  spośród których Kapituła Nagrody wybiera Laureatów. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali : Aleksandra Grabska z klasy II Technikum Ekonomicznego,  Marzena Czupryniak i Radosław Kaźmierski z klasy IIIa Technikum Ekonomicznego. W ramach Dnia Patrona organizowany jest co roku konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i historii szkoły. Największą wiedzą w tym zakresie wykazały się: w kategorii klas pierwszych : Kinga Woźniak i Anna Bryl z klasy I Technikum Ekonomicznego, zaś w kategorii klas drugich i trzecich nagrody otrzymały  Klaudia Kmita i Dominika  Kaźmierczak z klasy IIIb Technikum Ekonomicznego.

Ukoronowaniem uroczystości było nadanie stopni awansu uczniom klas prawno – mundurowych. Nie wszyscy otrzymują to wyróżnienie. Stopnie awansu należą się uczniom, którzy wykazali się nienaganną postawą, dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem. To nagroda za dotychczasową pracę i ogromna nobilitacja. Awansowania dokonali dyrektorzy naszej szkoły Wiesław Kujawa i Konrad Grzelak oraz nadkomisarz Maciej Ziółkowski z Powiatowej Komendy Policji w Kole. W sumie na awans w tym roku zasłużyło 50 uczniów.

Ta godzinna impreza wprowadziła wszystkich w uroczysty nastrój i wywołała wiele refleksji.

P1030882 P1030883 P1030884 P1030888 P1030889 P1030892 P1030893 P1030896 P1030899 P1030902 P1030904 P1030906 P1030909 P1030910 P1030912 P1030914 P1030915 P1030916 P1030917 P1030919