ZSRCKU Kościelec

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo – Planeta”

07 lutego 2019

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta” – w teście konkursowym oraz w konkursie prac indywidualnych. 21 uczniów wzięło udział w teście konkursowym , który był opracowany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Składał się on z dwóch części : pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz pytania otwartego. Najlepszym uczniem z naszej szkoły w tej kategorii był: Mateusz Wronkiewicz kl. I TL otrzymał on dyplom za bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową wyróżnienie otrzymał Żurawik Jakub kl. I TL 16 uczniów wzięło udział w konkursie prac indywidualnych, który polegał na wykonaniu albumu na temat ” Najpiękniejsze miasto/a Polski” Celem tego konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii Polski i świata. Pobudzenie wyobraźni do twórczego działania poprzez wykonanie pięknych albumów. TYTUŁ LAUREATA KRAJOWEGO W KATEGORII PRAC INDYWIDUALNYCH II MIEJSCE W KRAJU ZDOBYŁ KONRAD KOMOROWSKI KL. I TR Konrad otrzymał nagrodę rzeczową – SMARTWATCH Wykonał album „Najpiękniejsze miasto Polski -KOŁO” WYRÓŻNIENIA ANNA GAJDA KL. II TL ZA BARDZO DOBRY WYNIK OTRZYMAŁA NAGRODĘ KSIĄŻKOWĄ NIKOL BETLEJ KL. III b TE WIKTOR LEWANDOWSKI KL. II TL WERONIKA DARMACH KL. II TE HUBERT POPIELARZ KL. II TL Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy uznania Szkolnym Opiekunem Konkursu była pani Magdalena Szafrańska GRATULUJEMY

1 2 3 4 5 6 7 8