ZSRCKU Kościelec

Święto Niepodległości 2018 w ZSRCKU Kościelec

12 listopada 2018

9 listopada 2018 roku społeczność Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu uczciła  100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości RP. Uroczystość rozpoczęto podniesieniem na maszt flagi państwowej, którego dokonał poczet sztandarowy klas mundurowych. Poczet sztandarowy tworzyli: Dowódca- Dawid Nijak, Flagowy- Dawid Michalak, Asystujący- Natalia Bekier. O godzinie 11.11, łącząc się z całym narodem w ramach akcji ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji   Narodowej – „ Rekord dla Niepodległej”, dyrekcja, uczniowie, pracownicy szkoły, zaproszeni goście odśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowego. Podczas uroczystości odsłonięto także tablicę pamiątkową, na której wyryto napis:

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w hołdzie walczącym o wolność powstańcom, żołnierzom oraz ojcom naszej niepodległości, którzy oddali życie i zdrowie za ojczyznę.

Aktu odsłonięcia tablicy dokonali:- Starosta Kolski- Wieńczysław Oblizajek, Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu – Wiesław Kujawa i Ksiądz Dziekan- Tomasz Jener.  Następnie społeczność uczniowska wraz z wicedyrektorem szkoły Konradem Grzelakiem, Wójt Gminy Kościelec- Dariusz Ostrowski wraz z zastępcą – Sylwestrem Chęcińskim, Starosta Kolski- Wieńczysław Oblizajek wraz z Dorotą Szkudlarek Zastępcą Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu pod tablicą pamiątkową złożyli kwiaty.

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla ZSRCKU w Kościelcu jest ślubowanie pierwszych klas mundurowych, organizowane na wzór przysięgi wojskowej. Taką uroczystą deklarację uczniów, zobowiązujących się przestrzegać określonych zasad, w  100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości RP, przyjął Dyrektor Szkoły- Wiesław Kujawa. Wyróżnieniem dla wychowanków jest złożenie ślubowania na sztandar. W tym roku ślubowanie takie złożyli: Szymon Banasik, Monika Marciniak, Anita Maruszewska i Sandra Stachurska. Uroczyste ślubowanie zakończyło pierwszą część uroczystości.        Następnie społeczność ZSRCKU w Kościelcu oraz zaproszeni goście udali się do szkolnej auli, gdzie  wysłuchali wykładu Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole- Tomasza Nuszkiewicza, dotyczącego walk o niepodległość na terenach Powiatu Kolskiego. Podsumowaniem 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości był montaż słowno- muzyczny „ Drogi do wolności”, przygotowany przez Szkolne Koło Wolontariatu oraz Zespół Wokalny.

DSC_0491 DSC_0497 DSC_0510 DSC_0530 DSC_0533 DSC_0541 DSC_0547 DSC_0561 DSC_0565 DSC_0571 DSC_0580 DSC_0595 DSC_0607 DSC_0614 DSC_0625 DSC_0629 DSC_0634 DSC_0641 DSC_0678 DSC_0687 DSC_0719