ZSRCKU Kościelec

Uczniowie Technikum Rolniczego w Kościelcu wrócili z Niemiec z certyfikatami

10 lutego 2019

„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” 2018-1-PL01-KA102-048722  to tytuł projektu realizowanego  przez rok od listopada 2018 w ramach projektu ERASMUS +, którego akcją jest mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Główne cele projektu to :  podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSRCKU oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Obejmują one również doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych, poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, a także kształtowanie tolerancji. Projekt nasz  wynika z analizy potrzeb rynku pracy, który poszukuje młodych ludzi z wysokim poziomem przygotowania zawodowego, dbających o swój rozwój osobowy. W ramach działań projektowych, 18 uczniów z klas II i III Technikum Rolniczego wzięło udział w czynnościach  przygotowawczych oraz zagranicznym stażu zawodowym w Ośrodku Szkoleniowym DEULA w Nienburgu. Pierwszy etap przygotowań to kurs językowo-kulturowo-pedagogiczny, w ramach którego odbył się kurs języka niemieckiego, zajęcia z pedagogiem szkolnym mające na celu integrację grupy oraz zajęcia przybliżające kulturę i historię Niemiec. Drugi etap to staż w niemieckim Ośrodku Szkoleniowym DEULA. Podczas dwutygodniowych zajęć stażyści odbywali codziennie 8 – godzinne zajęcia mające na celu udoskonalanie umiejętności w praktycznym posługiwaniu się językiem niemieckim oraz poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa. Opanowali między innymi umiejętności przestrzegania zasad BHP zgodnych z prawem europejskim podczas prac wykonywanych z użyciem nowoczesnych agregatów. Pracowali z opryskiwaczami, siewnikami, pługami i innymi nowoczesnymi maszynami podnosząc swoje  umiejętności na wyższy poziom. Ponadto wzrosły ich kompetencje z zakresu oceny dobrostanu zwierząt – analizowali warunki mikroklimatu odwiedzanych pomieszczeń inwentarskich. W czasie wolnym poznawali historię, kulturę i tradycje Niemiec, w szczególności regionu Nienburga.

tekst: M.Nejman

6 025 6 029 6 049 6 055 6 060 6 074 DSCN8362 DSCN8436 DSCN8565 DSCN8628