ZSRCKU Kościelec

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w roku szkolnym 2017/2018

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U Nr 46, poz.432 ze zm.) dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla:

Technikum:

  1. 30 kwietnia 2018 r.
  2. 02 maja 2018 r.
  3. 04 maja 2018 r.
  4. 07 maja 2018 r.
  5. 08 maja 2018 r.
  6. 11 stycznia 2018 r.
  7. 14 marca 2018 r
  8. 01 czerwca 2018 r.
  9. 19 czerwca 2018 r

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

1.Marek Zwoliński-przewodniczący Rady Rodziców

2.Marcin Pochylski -wiceprzewodniczący Rady Rodziców

3.Wioletta Kowalska -sekretarz

4.Karolina Janicka -skarbnik

5.Jadwiga Niedośmiałek -członek

6.Agnieszka Grabowska-członek