ZSRCKU Kościelec

Liceum Ogólnokształcące

Zapraszamy Was do Staszica!

Nasze Liceum to szkoła z wieloletnią tradycją, która  z powodzeniem przygotowuje młodzież do egzaminu dojrzałości i kontynuacji nauki na studiach wyższych.
Jesteśmy szkołą nowoczesną, nasi uczniowie mają do dyspozycji doskonale wyposażone multimedialne sale, a także nowoczesną bibliotekę szkolną z nieograniczonym dostępem do Internetu (dostęp do platformy e-learningowej).

Wybierając nasze Liceum:
   - masz okazję uczyć się w nowoczesnej szkole na miarę XXI wieku,
   - w edukacji pomoże Ci wykwalifikowana kadra nauczycieli,
   - w naszym liceum gwarantujemy Ci podmiotowe i życzliwe traktowanie,
   - w naszej szkole zawsze czujesz się bezpiecznie (monitoring),
   - możesz rozwijać swe zainteresowania poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, przeglądach teatralnych,
   - wspaniała atmosfera w naszej szkole zapewnia Ci nawiązanie trwałych przyjaźni

Od 1 września 2016 r. otwieramy oddział "Odnowa biologiczna z elementami dietetyki"  z rozszerzonym programem biologii i chemii. Przedmioty dodatkowe w trakcie nauki:
  • podstawy dietetyki
  • poradnictwo żywieniowe
  • chemia kosmetyczna
  • zabiegi SPA

Uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

  • rozszerzonej biologii i chemii
  • z planowania diet i obsługi klientów w SPA i uzdrowiskach
  • specjalistycznych zabiegów na ciało, pielęgnacji urody a także zdrowego stylu życia

 

 Uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, uczestnicząc w:
    - projektach edukacyjnych: " Pierwsza pomoc przedmedyczna", " Kosmetyki naturalne" - kończące się certyfikatem-    - zajęciach zespołu tańca ludowego, chóru szkolnego ,
    - Dniach Staszica,
    - wycieczkach turystycznych i krajoznawczych,
    - konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych.

Uczniowie spoza Kościelca mają możliwość zamieszkania w internacie. Zapraszamy do rozważenia naszej oferty.