ZSRCKU Kościelec

Technikum Spedycyjne

Uczeń kształcący się w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków.
- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo- spedycyjnych.
- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.
- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.
 
Kim jest spedytor ?
Spedytor nie jest przewoźnikiem tylko organizatorem procesu przewozowego - pośredniczy pomiędzy zleceniodawcą np. przedsiębiorstwem produkcyjnym, a firmami przewozowymi.
 
Na tym polegała praca spedytora?
Przykładowo: klient jest producentem mebli, zna się na drewnie, jego obróbce, ale na transporcie i przepisach transportowych się nie zna. Nie zna też przewoźników, który jest dobry, który drogi, a który umiarkowanie drogi lub tani  – wtedy zwraca się do SPEDYTORA. Ten znajdzie dla niego dobrego przewoźnika,wynegocjuje dla klienta dobrą stawkę frachtową, podpowie jakich formalności należy dokonać, aby prawidłowo i bezpiecznie nadać przesyłkę, sam nawet wystawi odpowiednie dokumenty. Prześle nadawcy instrukcję wysyłkową w której będzie podane wszystko co i jak czyli, że: dnia (podać datę) zostanie podstawiony samochód (numer rejestracyjny), kierowca (imię i nazwisko), należy załadować towar (podać jaki towar i ile, uwagi dotyczące załadunku, opakowania itp.)
przeznaczony dla odbiorcy (podać dane odbiorcy), należy dołączyć następujące dokumenty (lista dokumentów) oraz wręczyć przewoźnikowi list przewozowy, itd.
 
Spedytor jest potrzebny każdemu producentowi jak rybie woda, potrzebny jest również przewoźnikowi!
 
Praca !
spedytorów poszukują przede wszystkim firmy z branży transportowej, przemysłowej, budowlanej, handlowej i usługowej oraz informatycznej i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. To niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma bowiem posiadająca środki transportu, bądź zlecająca transport firmom zewnętrznym poszukuje spedytorów do sprawnego obsługiwania klientów.
A dostawa na czas to motto wielu firm.