ZSRCKU Kościelec

Technikum Rachunkowości

Technik rachunkowości jest kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z praca w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. P0 ukończeniu tego kierunku będziesz miał wiele perspektyw na zdobycie ciekawej pracy. 
 
Nauczymy Ciebie:
 • prowadzenia rachunkowości,
 • dokonywania rozliczeń finansowych,
 • sporządzania oraz przygotowywania sprawozdań finansowych,
 • naliczania podatków i wynagrodzeń.

Jakie kwalifikacje zdobywasz ?

 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości (zawód: 431103).

Do zadań zawodowych technika rachunkowości należy: 

 • - praca z dokumentami księgowymi (gromadzenie, sporządzanie, weryfikacja),
  - księgowanie operacji finansowych firmy,
  - określanie wyników finansowych przedsiębiorstwa,
  - interpretacja przepisów z zakresu księgowości,
  - przygotowanie sprawozdań finansowych firmy,
  - współpraca w obszarze finansowym z partnerami biznesowymi firmy.

Kariera zawodowa:

Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku

Jeśli interesują Cię nauki ekonomiczne, jesteś otwarty na nowości, jesteś kreatywny to - DOŁĄCZ DO NAS, TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!!!