ZSRCKU Kościelec

Technikum Technologii Żywności

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Nadzoruje on przebieg produkcji na stanowiskach pracy od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną, wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie , aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Absolwenci tego technikum mają praktyczne umiejętności dotyczące nadzorowania przebiegu procesu produkcji oraz zarządzania ludźmi. Dodatkowym atutem dla zawodu technika technologii żywności jest zdobycie umiejętności na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernika lub piekarza.
Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe prowadzone będą  w szkolnej pracowni oraz renomowanych przedsiębiorstwach  na terenie całego kraju. Specjalizacja  naszego technikum to ceniona na rynku pracy dietetyka.
 
Nauczymy Ciebie:
 • jak dobierać i nowocześnie przetwarzać surowce na zywność,
 • jakimi metodami utrwalać żywność i jak właściwie ją przechowywać,
 • jak właściwie i jednocześnie atrakcyjnie zapakować żywność,
 • jak wytwarzać wyroby cukiernicze lub piekarnicze,
 • najnowszych trendów obowiazujacych w dekoracji wyrobów cukierniczych.

W ramach specjalizacji dietetyka:

 • poznasz właściwości odżywcze żywności,
 • nauczysz się prawidłowo ustalać dietę,
 • nauczysz się układać jadłospis,
 • poznasz aktualne trendy w dietetyce.

Jakie kwalifikacje zdobywasz ?

 • do wyboru:
   
  Produkcja wyrobów piekarskich (T.3)
   Produkcja wyrobów cukierniczych (T.4) – egzamin zdawany po III klasie
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych (T. 16.) – egzamin zdawany w połowie IV klasy

Możliwości zatrudnienia dla absolwentów :

 • technolog żywienia, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji,
 • praca na stanowisku dietetyka np. w sanatoriach, stołówkach,przedszkolach, ośrodkach wypoczynkowych, gdzie planuje się jadłospisy.
 • laboranta, który bada organoleptycznie surowce, półprodukty i wytwarzaną żywność,
 • pracownik kontroli żywności w SANEPID.

Kariera edukacyjna:

 • studia na kierunkach: technologia żywności i żywienia człowieka oraz dietetyka i towaroznawstwo.

Jeśli interesuje Cię dietetyka, jesteś otwarty na nowości, chcesz dokształcać się i planować nowe trendy w zywieniu, jesteś kreatywny i chcesz poznać nowe kierunki w baranży przetwórstwa spozywczego to - DOŁĄCZ DO NAS, TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!!!