ZSRCKU Kościelec

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

12 ROK 2020/22 „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”

 

 • MOBILNOŚĆ I – partner TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U., Malaga, Hiszpania
 • MOBILNOŚĆ II – partner CULTURA E DINTORNI, Martina Franca, Włochy
 • MOBILNOŚĆ III – partner WE ARE Lda.,Póvoa de Varzim, Portugalia

***********************************************************************************************************

Program PO WER
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Typ akcji Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia”
Numer umowy finansowej POWERVET-2020-1-PL01-KA102-079145
Tytuł projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”
Data rozpoczęcia projektu: 01 / 10/ 2020
Data zakończenia projektu: 01/ 03/ 2022
Całkowity czas trwania projektu: 18 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Zespół‚ Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu rozpoczyna realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia.
Całkowita wartość projektu wynosi: 481 477,50 PLN.
W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną 3 dwutygodniowe staże zagraniczne, w których weźmie udział 60 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik rolnik, technik grafiki i poligrafii cyfr. oraz technik żywienia i usług gastronom. 60 miejsc odbywania stażu zostanie utworzonych korzystając ze współpracy z organizacjami partnerskimi: Tribeka z Hiszpanii, Cultura e Dintorni z Włoch i We Are Ltd. z Portugalii.

Projekt z ramienia  ZSRCKU Kościelec koordynowany będzie przez Bogusława Załęskiego we współpracy z  zespołem projektowym powołanym przez dyrektora ZSRCKU.

Cele główne projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników
 • zwiększenie kreatywności zawodowej uczniów

Cele szczegółowe:

 • poprawa umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
 • poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy,
 • minimalizacja ryzyka wykluczenia społecznego uczniów o mniejszych szansach.

Działania projektowe podzielone byłą na trzy etapy:

 • działania przygotowujące uczestników do udziału w projekcie
 • dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy
 • ewaluacja i upowszechniania.

W etapie I uczestnicy wezmą  udział w 90 godzinnym kursie językowo-kulturowym-pedagogicznym.

Etap II to 2tygodniowe staże – w Hiszpanii (Malaga) , we Włoszech (Martina Franca) oraz w Portugalii (Póvoa de Varzim)

W Etapie III uczestnicy upowszechnili będą rezultaty projektu: np. w lokalnych mediach, dedykowanych platformach internetowych, spotkaniach w grupach.

REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja  projektu jest zgodna z celami Akcji 1. sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+, a dofinansowanie otrzymał  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 • regulamin projektu >>>czytaj
 1. REKRUTACJA (wymagane dokumenty)
 • formularz zgłoszeniowy >>>pobierz
 • deklaracja uczestnictwa >>>pobierz

*******************************************************************************************************

Komisja rekrutacyjna  w dniu 29 stycznia 2021 r. wyłoniła uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”.

Podstawą kwalifikowania osób do udziału w projekcie był Regulamin rekrutacji.

Zgodnie z zapisami na listę główną Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała  60 uczniów Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia  Ustawicznego w Kościelcu na staż zagraniczny do Włoch, Portugalii i Hiszpanii. Pozostali uczniowie zgodnie z przelicznikiem punktowym trafili na listę rezerwową.

Zachęcamy do aktywnego udziału we wszystkich zaplanowanych działaniach przygotowujących do staży.

STAŻ I: Marina Franca, Włochy, 5-16 lipca 2021 r. 

IMG-20210708-WA0000 IMG_20210706_102658 P1010846 P1010843 P1010841 P1010816 P1010803 P1010809 P1010801 P1010799 P1010795 P1010792 P1010791 P1010789 P1010785 P1010780 P1010778 P1010777 P1010774 P1010772 P1010770 P1010769 P1010766 P1010761 P1010759 P1010756 P1010754 P1010753 P1010751 P1010745 P1010744 P1010739 P1010738 P1010733 P1010731 P1010730 P1010728 P1010721 P1010712 P1010718 P1010708 P1010706 P1010701 P1010670 P1010666 P1010661 P1010656 P1010654 P1010652 P1010651 P1010648 P1010625 P1010596