ZSRCKU Kościelec

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

05 września 2023

      Inaugurację rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie krótką lekcję historii wybuchu II wojny światowej przedstawiła nauczycielka historii Pani Lidia Wołosz. Dyrektor szkoły Pan Wiesław Kujawa powitał zaproszonych gości w osobach: Panią Justynę Sobczak –Naczelnika Wydziału Inwestycji
i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kole oraz Pana Grzegorza Fiałkowskiego-Prezesa Kutnowskiej Hodowli  Buraka Cukrowego w Straszkowie oraz wszystkich nauczycieli
i wychowawców oraz uczniów i rodziców. Dyrektor szczególne słowa skierował do uczniów klas pierwszych, którzy dołączyli do szkolnej społeczności składając ślubowanie na sztandar szkoły.

     Wicedyrektor szkoły Pan Konrad Grzelak przedstawił sprawy organizacyjne na nowy rok szkolny życząc uczniom wielu sukcesów.

     Szczególnym gościem był Pan Grzegorz Fiałkowski Prezes  Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie, który wielokrotnie gościł uczniów Technikum Rolniczego
na wycieczkach studyjnych w Straszkowie i Walewicach. Pan Prezes ufundował dla Technikum Rolniczego rozsiewacz do nawozów jako środek dydaktyczny, który przekazał przy okazji rozpoczęcia roku szkolnego. 

Dyrektor szkoły podziękował  Panu Prezesowi za wsparcie oraz okazaną życzliwość dla szkoły.

      Na koniec młodzież wystąpiła z krótkim programem artystycznym.