ZSRCKU Kościelec

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  2. Materiały MEN – rok szkolny 2019/2020
  3. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
  4. Terminy postępowania rekrutacyjnego dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 2019-2020
  5. Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu