ZSRCKU Kościelec

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W KOŚCIELCU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  1. Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych 2018-2019
  3. Regulamin pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu