ZSRCKU Kościelec

Dyrekcja

Wiesław Kujawa

Dyrektor

Urodził się 28 czerwca 1969 roku w Kole. W 1994 roku ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Pracę zawodową podjął 1 września 1996 roku, jako wychowawca internatu w ZSRCKU w Kościelcu, od września 1996 roku do sierpnia 2003 roku był również instruktorem praktycznej nauki zwodu. W 1994 roku ukończył Studium Pedagogiczne na Wydziale nauk Humanistycznych Akademii Techniczno-Rolniczej; w 1996r. został instruktorem nauki jazdy kat. "A,B,T"; w 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli przy AWF we Wrocławiu oraz Studia Podyplomowe Przysposobienia Obronnego przy PWSZ w Koninie.

Od 1 września 2017 pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Konrad Grzelak

wicedyrektor ds dydaktycznych

Urodził się 20 maja 1975r. w Koninie. W 1999 roku ukończył studia w zakresie Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2000 roku ukończył Studium Przygotowania Pedagogicznego również na tej uczelni. Pracę jako nauczyciel w ZSRCKU w Kościelcu rozpoczął 1 września 1999r. Od 2004 roku dodatkowo zajmuję się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Dyrektora Szkoły i Starosty Kolskiego. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, na różnego typu kursach oraz studiach podyplomowych. Ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki i Technologii Informatycznej w Wyższej Szkole Pedagogiczno- Technicznej w Koninie, Studnia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Studia Podyplomowe Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości oraz Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w ODN w Kaliszu.

Od 1 lipca 2014 roku pełni funkcję wicedyrektora ds. dydaktycznych.

Bogusław Załęski

Kierownik kształcenia praktycznego

Urodził się 14 lutego 1960 roku w Garwolinie, województwo mazowieckie. W 1986 roku ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Melioracji Wodnych. Pracę zawodową rozpoczął 31 sierpnia 1986 roku, a w Zespole Szkól Rolniczych w Kościelcu pracuje od 1 września 1991 roku, jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Ukończył Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w zakresie: „Technika w gospodarce żywnościowej”,„Przedsiębiorczość”, "Technologia Informacyjna”, a ostatnio „ Organizacja i zarządzanie w oświacie”. Nauczyciel dyplomowany, wyróżniany nagrodami Dyrektora Szkoły i Starosty Kolskiego.

Od roku 2004 pełni funkcję kierownika szkolenia praktycznego.

Tomasz Szewczyk

Kierownik internatu
Urodził się 13 stycznia 1971 roku w Kole. W 1998 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy.
W 1999 roku rozpoczął pracę w ZSRCKU w Kościelcu jako wychowawca w internacie.
Od września 2021 roku pełni funkcje kierownika Internatu.