ZSRCKU Kościelec

Dyrekcja

Wiesław Kujawa

Dyrektor

Urodził się 28 czerwca 1969 roku w Kole. W 1994 roku ukończył Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy. Pracę zawodową podjął 1 września 1996 roku, jako wychowawca internatu w ZSRCKU w Kościelcu, od września 1996 roku do sierpnia 2003 roku był również instruktorem praktycznej nauki zwodu. W 1994 roku ukończył Studium Pedagogiczne na Wydziale nauk Humanistycznych Akademii Techniczno-Rolniczej; w 1996r. został instruktorem nauki jazdy kat. "A,B,T"; w 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli przy AWF we Wrocławiu oraz Studia Podyplomowe Przysposobienia Obronnego przy PWSZ w Koninie.

Od 1 września 2017 pełni funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Konrad Grzelak

Wicedyrektor

W 1999 roku ukończył studia w zakresie Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej na Akademii Rolniczej w Poznaniu. W 2000 roku ukończył Studium Przygotowania Pedagogicznego również na tej uczelni. Pracę jako nauczyciel w ZSRCKU w Kościelcu rozpoczął 1 września 1999 r. Od 2004 roku dodatkowo zajmuję się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Dyrektora Szkoły i Starosty Kolskiego. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe, na różnego typu kursach oraz studiach podyplomowych. Ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki i Technologii Informatycznej w Wyższej Szkole Pedagogiczno- Technicznej w Koninie, Studnia Podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Studia Podyplomowe Nauczanie Podstaw Przedsiębiorczości, Studia Podyplomowe Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych w zakresie nauczania Logistyki i Spedycji w Szkole Głównej Menadżerskiej w Warszawie oraz Kurs Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w ODN w Kaliszu.

Od 1 lipca 2014 roku pełni funkcję wicedyrektora.

Tomasz Szewczyk

Kierownik internatu
Urodził się 13 stycznia 1971 roku w Kole. W 1998 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną
w Bydgoszczy.W 1999 roku rozpoczął pracę w ZSRCKU w Kościelcu jako wychowawca w internacie.
Od września 2021 roku pełni funkcje kierownika Internatu.

Katarzyna Kameduła

Kierownik praktycznej nauki zawodu

W 2005 roku ukończyła studia w zakresie Handlu i Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Ponadto ukończyła Studia Podyplomowe: „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” na Wydziale Społeczno-Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, „Kompetencje pedagogiczne nauczyciela” na Wydziale Społeczno-Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, „Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie” na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie nauczania logistyki i spedycji” w Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Swoją drogę zawodową w szkole rozpoczęła 1 września  2015 roku na stanowisku nauczyciela przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w im. Stanisława Staszica w Kościelcu .

Nauczycielka wyróżniana nagrodami Dyrektora Szkoły i Starosty Kolskiego.

Od 1 września 2022 roku pełni funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu.