ZSRCKU Kościelec

Szanowni Absolwenci, Z uwagi na obecną sytuację i zagrożenie epidemiczne oraz trudny do przewidzenia dalszy bieg wydarzeń, z przykrością informujemy, że odwołujemy zaplanowany na 26 września 2020 roku Zjazd Absolwentów. Liczymy na wyrozumiałość w tej wyjątkowej sytuacji i mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować spotkanie z Państwem, kiedy zagrożenie epidemiczne minie.

                                                                                                                            Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                                                              Wiesław Kujawa Dyrektor ZSRCKU w Kościelcu

Szanowni Absolwenci z Kościelca koło Koła

  1. Szkoły Rolniczej Żeńskiej
  2. Państwowego Technikum Hodowlanego -5-letniego, 3-letniego
  3. Państwowego Technikum Rolniczo-Łąkarskiego
  4. Zespołu Szkół Rolniczych
  5. Zespołu Szkół Rolniczego CKU
  6. Zaocznych form kształcenia

Spadł liść uniesiony wiatrem wspomnień, i to wspomnień 100-lat Oświaty Rolniczej w Kościelcu, 65-lecia powstania Technikum Hodowlanego i 40-lecia nadania szkole imienia Stanisława Staszica.

Spotkanie w takim historycznym czasie, to uczniowska radość. W życiu każdy powód radości jest dobry, a spotkanie po latach to ludzka radość. Trzeba szanować upływający czas, bo żadna chwila się już nie powtórzy, a dowiedzieć się, co się stało z „Naszą Klasą”, co dzieje się w Naszej Szkole to taki masaż duszy.

To, że nie jesteśmy z tych samych lat, tych samych klas, nie oznacza, że nie jesteśmy Rodziną Absolwentów Kościeleckiej Szkoły.

Przeszłość i przyszłość powinny się umacniać i jak najlepiej żyć.

Życie w szkole robiło miejsce na naukę, a nauka zrobiła miejsce na dorosłe życie.

Teraz jest najwyższy czas, aby w skrzydła puścić wiatr.

Przyjedzcie do Naszej Szkoły po 5, 10, 15, 25, 50, 100 latach. Wiemy, że miejsce każdego z nas zajmie ktoś inny, ale póki co przyjeżdżajmy, wspominajmy, piszmy wspomnieniową Historię.

Tak-w młodości widzieliśmy świeżość, ciekawość odkrywania świata, to było widać w naszych oczach, ale z biegiem lat w tych samych oczach pojawia się dojrzałość, pewność, mądrość, a teraz czas na nutę wspomnień.

Wspomnienia są zazwyczaj bez wad.

Każdy Absolwent ma „Swój Kościelec” i pewno go mitologizuje. Cóż-Życie pcha czas naprzód.

Wczoraj to przeżycie, jutro-tajemnica, ale spotkanie to zatrzymany czas, to „Nasza Klasa”, „Nasza Szkoła”.

Życie po szkole to podróż z wieloma przesiadkami, ale podróż do szkolnych lat, to radość z samej podróży, spotkania i wspomnień.

Przygotujcie się do tego spotkania, przywieźcie zdjęcia, listy, świadectwa, dyplomy, nagrody, itp.

Jubileusz ten przypada w 2020 roku. Planujemy go zorganizować koniec września lub początek października.

Tak jak poprzednie Zjazdy.

Szczegóły będziemy dopracowywać po powołaniu Komitetu Obchodów. Zapraszamy koleżanki i kolegów do społecznej pracy, prosząc o propozycje tego uroczystego spotkania.

Przekażcie tę zapowiedź koleżankom i kolegom, z którymi macie kontakt.

Szkoła:  tel.: 63-27-22-897, e-mail:zsrckukoscielec@gmail.com

lub

Zofia Kasprzyk: tel.: 694-788-132, e-mail: Zofia.kasprzyk@onet.eu

Informacje na stronie szkoły będą ukazywały się na bieżąco w zakładce Absolwent.

Stowarzyszenie Absolwentów ZSRCKU Kościelec – informacja

Deklaracja członkowska/oświadczenie

Regulamin

⇒ Opłata za uczestnictwo w zjeździe