ZSRCKU Kościelec

NADANIE SZKOLE IMIENIA STANISŁAWA STASZICA

Propozycja, by wybrać na patrona szkoły S. Staszica, zapadła 25 kwietnia 1979r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Po przeprowadzeniu plebiscytu wśród młodzieży szkolnej i zatwierdzeniu przez ówczesne władze oświatowe, 19 września 1980r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Odsłonięto wtedy tablicę pamiątkową, zorganizowano kącik patrona, szkoła otrzymała sztandar. Uroczystość uświetniły występy Orkiestry Zespołu Szkół Górniczych w Koninie (obecnie im. Stanisława Staszica) i Zespołu Tanecznego ZSR z Kościelca. W skład pierwszego pocztu sztandarowego wchodzili uczniowie: Izabela Juśkiewicz, Edward Dereszewski, Ewa Kaźmierczak. Przedstawiciele młodzieży szkolnej: Wojciech Karpiński, Alina Bartosik, Ewa Kaźmierczak. Helena Zając, Przemysław Zastawny złożyli przysięgę na sztandar. Pierwszą wartę honorową, przed tablicą pamiątkową Patrona Szkoły, pełnili uczniowie: Karol Galas, Małgorzata Wojciechowska

Obchody Święta Patrona w ZSRCKU

 Program obchodów Lat Patrona ( 260. rocznicy urodzin i 190. rocznicy śmierci S. Staszica) (realizacja programu w roku szk. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017)

 1.  Kolejne edycje szkolnego konkursu wiedzy o S. Staszicu i historii szkoły w Kościelcu – listopad 2014, 2015, 2016
 2. Konkurs na tekst i wykonanie piosenki „To jest moja szkoła” propagującej idee Staszica i promujących szkołę – listopad 2014
 3. Wręczenie Nagrody im. S. Staszica. Co roku otrzymują ją uczniowie, którzy swym działaniem i postawą zapisują się w historii szkoły –listopad 2014, 2015, 2016
 4. Udział przedstawicieli szkoły w posiedzeniu ZG TSS w Warszawie – marzec 2015
 5. Konkurs oratorski (teksty Stanisława Staszica) – I etap – październik 2015, finał –listopad 2015
 6. Udział delegacji ZSRCKU w Kościelcu w XXVIII Sympozjum i edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce –październik 2015
 7. Wystawa prezentująca zbiory biblioteki szkolnej dot. S. Staszica – listopad 2015
 8. Przegląd filmów o S. Staszicu, realizowanych przez uczniów od 2008 – styczeń 2016
 9. Przygotowanie debaty uczniowskiej na temat ”Czy edukacja może dowolnie kształtować człowieka?” W Pochwale Jana Zamoyskiego Staszic napisał m. in.: „Człowiek jest materią na każde dzieło mniej lub bardziej zdatną. Edukacja wszystko z niego urobi”. Czy ten pogląd jest prawdziwy, czy edukacja może dowolnie kształtować człowieka? – październik 2016
 10. Inscenizacja teatralna uczniów „Sceny z życia S. Staszica” – listopad 2016
 11. Podsumowanie obchodów – listopad 2016

6 listopada 2015 Obchody Święta Patrona: Wręczenie Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali:  Aneta Mikołajczyk – III LO, Bartłomiej Brzozowski – III TŻ i UG,   Kamil Kujawa – III a TE

Pozostali nominowani do Nagrody: Aleksandra Adamczyk, Szymon Langiewicz, Łukasz Olkowski–III LO ,                                  

Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu i historii szkoły w Kościelcu– Szkolnymi Mistrzami  Wiedzy została III a TE w składzie : Sandra Kubiak i Kamil Kujawa

Konkurs Oratorski (dla klas pierwszych) – I miejsce – Karolina Kołodziejska – I TTŻ

6 listopada 2014 – Obchody Święta Patrona: Wręczenie Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Kinga Gumienniczak – III LO, Weronika Antas – III LO,   Arkadiusz Chęciński – IV TR

Pozostali nominowani do Nagrody:  Weronika Ostrowska – III LO, Aleksandra Adamczyk – II LO,  Aneta Mikołajczyk – II LO, Karol Jóźwiak – IV TR

Konkurs Wiedzy o Stanisławie Staszicu i historii szkoły w Kościelcu– Szkolnymi Mistrzami Wiedzy została II a TE w składzie : Sandra Kubiak i Kamil Kujawa

Konkurs (dla klas pierwszych) pod hasłem „To jest moja szkoła” – I miejsce – I ZSZ i I b TE

18 listopada 2013 – Obchody Święta Patrona: Wręczenie Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Borowiak Marek i Galemba Gilbert – IV TR, Niedomagała Ewa – IV TE

Pozostali nominowani do Nagrody: Stachowiak Karol – IV TE, Urbaniak Dawid – III LO

Konkurs Wiedzy o Patronie i jego epoce – Szkolnymi Mistrzami Wiedzy została II LO w składzie : Gumienniczak Kinga i Osińska Patrycja

Konkurs (dla klas pierwszych) pod hasłem ,,Poznaj Patrona swojej szkoły”  I miejsce – I TR i TI w składzie: Michał Czajkowski, Jakub Grabowski, Jakub Kasprzak i Artur Sowiński .      

7 listopada 2012 – Obchody Święta Patrona: Nadanie pracowni biologii imienia ,,Marii Kasińskiej”, Wręczenie Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatem Nagrody im. Stanisława Staszica został Kamecki Mateusz – III LO

Pozostali nominowani do Nagrody: Gańczak Bartosz, Jankowski Dawid – IV TI

Konkurs Wiedzy o Patronie – Szkolnymi Mistrzami Wiedzy zostały klasy II TI I TT  w składzie : Jabłoński Grzegorz, Kowalski Mateusz, Popławski Przemysław

Konkurs (dla klas pierwszych) przedstawiający Stanisława Staszica w ciekawy i nieszablonowy sposób – I miejsce – I TR w składzie: Bednarczyk Robert, Rosiak Marcin, Walczak Piotr.

7 listopada 2011 – Obchody Święta Patrona

Wręczenie Nagród Laureatom Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Markowski Damian – IV TR, Robaszewska Aleksandra – IV TE, Surdyga Weronika, Szumowska Aneta – III LO

Pozostali nominowani do Nagrody: Jankowska Milena – III LO, Jańczak Agnieszka – IVa TŻiGD Niedomagała Michał – IV TI, Nykiel Sebastian – III TR

Konkurs wiedzy o Patronie – Szkolnymi Mistrzami wiedzy został klasy II LO w składzie : Gadomska Klaudia, Kamecki Mateusz, Szabelski Bartosz

Konkurs Oratorski – I miejsce : Jaworski Adrian – Ib TŻiGD

Konkurs na hasło promujące szkołę : I miejsce klasa I TR

9 listopada 2010 – Obchody Święta Patrona: Wręczenie Nagród Laureatom Nagrody im. Stanisława Staszica                                  

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Borowiak Ewa – III TŻ i GD, Kołodziejczak Paweł – IV TR ,        Mielczarek Błażej – III TE                                  

Pozostali nominowani do Nagrody: Jarońska Natalia i Suleja Aneta, Rogulska Agnieszka – III LO Jankowska Milena, Jaśkiewicz Paulina, Osiecka Aleksandra, Surdyga Weronika – II LO, Markowski Damian – III TR, Robaszewska Aleksandra – III TE                                  

Konkurs Plastyczny przedstawiający w ciekawy sposób postać Stanisława Staszica – I miejsce: Eunika Mariańczyk – I LO

Konkurs wiedzy o Patronie – Szkolnymi Mistrzami Wiedzy został zespół III TI w składzie: Frątczak Robert, Niedomagała Michał, Nykiel Adrian.

6 listopada 2009 – Obchody Święta Patrona:  Wręczenie Nagród Laureatom Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali:  Antosik Daniel – IV TI, Wojciechowski Marcin – IV TR, Cichocki Michał – II TE

Pozostali nominowani do Nagrody: Borowiak Ewa – IIaTŻ, Iciek Justyna – III LO, Mielczarek Błażej – II TE, Nykiel Adrian – II TI

Konkurs na wykonanie prac ukazujących w ciekawy sposób postać Stanisława Staszica, jego życie i działalność” ( prezentacja multimedialna, album, wiersz, piosenka, inscenizacja teatralna, film)                               

Decyzją komisji konkursowej nagrodzony został film pt. ”Poszukiwacze przygód-tajemnica Staszica” zrealizowany przez: Antosika Daniela, Cieślaka Adriana, Błażeja Kujawę, Rutkowskiego Rogera – IV TI

Wyróżnienia otrzymali : Mielczarek Błażej – autor wiersza o Stanisławie Staszicu, Cichocki Michał – wykonawca – II TE Budynek Łukasz – autor tekstu piosenki (rap) – II LO 

Konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce – Szkolnymi Mistrzami Wiedzy został zespół II LO w składzie:         Lewandowska Paulina, Pasternak Andżelika, Rosiak Monika

14 listopada 2008 – Obchody Święta Patrona: Wręczenie Nagród Laureatom Nagrody im. Stanisława Staszica

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Borzęda Anna, Żarłak Natalia – II LO, Tomczyk Paweł – IV TE                                  

 Konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego epoce

5 marca 2008 – Przystąpienie ZSRCKU do Towarzystwa Przyjaciół Szkół Staszicowskich

6 listopad 2007 – Obchody Święta Patrona: Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Staszica

Wręczenie Nagród Laureatom Nagrody im. Stanisława Staszica.

Laureatami Nagrody im. Stanisława Staszica zostali: Mariola Urbańska – II LO, Krzysztof Rozmarynowski z – III LO,     Tomasz Suleja – III TE.

Przedstawienie z okazji Święta Patrona Szkoły

wrzesień 2007– uczestnictwo przedstawicieli szkoły w „Spotkaniach Staszicowskich” organizowanych przez Muzeum Stanisława Staszica w Pile.

10 listopada 2006 – program : Nie ustępujcie pierwszeństwa w cnotach, pracach i naukach

2004/2005 – Cykl obchodów Święta Patrona Szkoły:

 

                       grudzień 2004      – wycieczka reprezentantów klas do Muzeum Stanisława Staszica w Pile

                       styczeń 2005        – konkurs plastyczny

                       28 stycznia 2005   – konkurs oratorski

                       kwiecień 2005       – konkurs wiedzy o Stanisławie Staszicu

                       15 kwietnia 2005  – debata pod hasłem „Co z tą Polską Panie Staszic  przedstawienie ilustrujące życie Stanisława Staszica

21 listopad 2003 – Inscenizacja fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza: wprowadzenie postaci Stanisława Staszica patrona szkoły do inscenizacji, przedstawienie zasad, którymi kierował się w życiu.

11 listopad 1981 – Sesja dla uczniów klas pierwszych poświęcona zapoznaniu się z działalnością patrona szkoły: Stanisława Staszica

19 września 1980 – Uroczystości nadania szkole imienia Stanisława Staszica oraz wręczenie sztandaru

17 września 1980 – Sesja poświecona działalności patrona Stanisława Staszica oraz wystawa poświęcona życiu, twórczości i działalności

18 czerwca 1980 – Sesja popularnonaukowa przybliżająca życie, twórczość i działalność Stanisława Staszica w związku z nadaniem jego imienia szkole

W wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród młodzieży szkolnej na Patrona Szkoły wybrany został Stanisław Staszic

25 kwietnia 1979 – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto inicjatywę zorganizowania uroczystości jubileuszowych szkoły w roku 1980, które miałyby objąć:

 • nadanie imienia szkole
 • wręczenie sztandaru
 • zjazd absolwentów