ZSRCKU Kościelec

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kościelna 2
62-604 Kościelec
woj. wielkopolskie
tel.  +48 63 2722897
e-mail: zsrckukoscielec@gmail.com

www.zsrcku-koscielec.pl

Kierownictwo
Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dyrektor Szkoły: mgr inż. Wiesław Kujawa
Wicedyrektor  d.s. dydaktycznych : mgr inż. Konrad Grzelak
Kierownik Kształcenia Praktycznego : mgr inż. Bogusław Załęski
Kierownik Internatu : mgr Krzysztof Sawicki
Kierownik Gospodarczy : Bogdan Jaroszewski