ZSRCKU Kościelec

Projekty unijne Dziennik Statut szkoły Plan lekcji Szkoły dla dorosłych

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
-sesja zima 2021 r.
część pisemna część praktyczna
kwalifikacja AU.22 kwalifikacja AU.32 kwalifikacja AU.36 kwalifikacja AU.54 kwalifikacje R.16/RL.16/TG.16 kwalifikacja AU.35 kwalifikacja EE.08 kwalifikacja EE.09

12 stycznia 2021

harmonogramem będzie wysłany w e-dziennik

11 stycznia

godz.9.00

11 stycznia

godz.13.00

17 stycznia

godz.15.00

18 stycznia

godz.9.00

14 stycznia

godz.15.00

11 stycznia

godz.13.00

16 stycznia

godz.15.00

25 stycznia

godz.17.00

19 stycznia

godz.12.00

*******************************************************************************************************

Działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z przejściem kraju z dniem 24 października 2020 r. do strefy czerwonej, od dnia 26 października 2020 r. ogranicza się w całości funkcjonowanie Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki (podpisanym 24 listopada 2020 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego.

********************************************************************************************************

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu  z dniem 30 listopada 2020 r. informuje o harmonogramie zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu:

-Klasa IV Technikum Rolnicze

Poniedziałek 8:00-10:30 Magdalena Nejman

Czwartek 10:00-12:30 Gabriel Piguła

-klasa IV Technikum Informatyczne

Czwartek  11:30-13:30 Bogusław Załęski

-klasa IV Technikum Ekonomiczne

Wtorek 8:00-11:30  Konrad Grzelak/Wioletta Brzychcy

-klasa IV Technikum Logistyczne

  Poniedziałek   12:00-14:00 Anna Pławińska

-klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Wtorek 8:00-9:40 Jolanta Chruścielska/Jolanta Fraszczyk-Frontczak

Piątek  8:00-9:40 Jolanta Chruścielska/Jolanta Fraszczyk-Frontczak

**********************************************************************************************************

Od poniedziałku 26 października 2020 r. zajęcia we wszystkich klasach  prowadzone są zdalnie. Dyrektor przypomina, że lekcje odbywają się online zgodnie z planem w czasie rzeczywistym.

ZSRCKU - WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!!! 15
Styczeń

WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE!!!

czytaj więcej »
ZSRCKU - „Policjanci w służbie historii” 11
Styczeń

„Policjanci w służbie historii”

czytaj więcej »
ZSRCKU - Razem na Święta 2020 roku 22
Grudzień

Razem na Święta 2020 roku

czytaj więcej »
ZSRCKU - Życzenia Świąteczne 20
Grudzień

Życzenia Świąteczne

czytaj więcej »
ZSRCKU - Worldskillspoland2020 05
Październik

Worldskillspoland2020

czytaj więcej »
ZSRCKU - “Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu” 03
Lipiec

“Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”

czytaj więcej »
ZSRCKU - Konkurs „Policjanci w służbie historii” 08
Czerwiec

Konkurs „Policjanci w służbie historii”

czytaj więcej »
ZSRCKU - Konkurs „Zostań Ekonomistą” 02
Czerwiec

Konkurs „Zostań Ekonomistą”

czytaj więcej »