ZSRCKU Kościelec

Szkoły dla dorosłych

04 listopada 2014
Czas trwania  zajęć dla KKZ – ROL.04.
24.09.2020 – 24.04.2021
Egzamin wewnętrzny zaliczający Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04.
26.04.2021
Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego
ROL.04.
28.04.2021

KOMUNIKAT

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Egzamin wewnętrzny odbędzie się w formie zdalnej na platformie Testportal. Na  adresy e-mail otrzymacie Państwo link, który będzie aktywny od soboty 24.04.21 godz. 8.10 do wtorku 27.04.21 godz. 20.00. Czas na rozwiązanie testu – 180 minut.
Proszę o wpisanie pełnego imienia i nazwiska.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 października 2020 r. oraz w związku z przejściem kraju z dniem
24 października 2020 r. do strefy czerwonej, zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie
z zamieszczonym na stronie internetowej szkoły planem oraz harmonogramem zajęć.

Sposób przekazywania materiałów i prowadzenia zajęć określa nauczyciel prowadzący zajęcia poprzez przesłanie niezbędnych informacji i materiałów dydaktycznych na pocztę mailową słuchacza.

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą terminu szkolnych ferii zimowych, które w tym roku szkolnym będą między 4 a 17 stycznia 2021 roku, podajemy nowy harmonogram zjazdów, zmiana dotyczy terminów zjazdu I-V semestru II. Wszelkie informacje dotyczące dalszej organizacji zajęć przekazywane będą na bieżąco.

Nowe terminy zjazdów  – ROL.04

 

Terminy zjazdów ROL. o4

SEMESTR II

Plan zajęć ROL.04 – sem II – Zjazd I i II

Plan ROL.04 – sem. II – Zjazd III i IV

Plan ROL. 04 – sem. II – Zjazd V i VI

Plan ROL.04 – sem. II –  Zjazd VII i VIII

Plan ROL.04 – sem II – Zjazd IX i X

Plan ROL.04 – sem. II -Zjazd XI i XII

 

SEMESTR I

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd I-II

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd III-IV

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd V -VI

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd VII-VIII

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd IX-X

Plan zajęć ROL.04 – Zjazd XI-XII

 

 

 

PODANIE o przyjęcie do szkoły

Druki zaświadczeń o praktyce:

Zaświadczenie o praktyce 1

Zaświadczenie o praktyce 2

Zaświadczenie o praktyce 3 dzierżawa