ZSRCKU Kościelec

Szkoły dla dorosłych

04 listopada 2014

Plan Zjazdów

Semestr I

Terminy zjazdów ROL.04

I.Zjazd I – zjazd I

II. Zjazd II – zjazd II

III. Zjazd III – zjazd III

IV Zjazd IV – zjazd IV

V. Zjazd V – zjazd V

VI. Zjazd VI – Zjazd VI

VII. Zjazd VII – Zajzd VII

VIII. Zjazd VIII – Zjazd VIII

IX. Zjazd IX –Zjazd IX

X. Zjazd X – Zjazd X

XI. Zjazd XI – Zjazd XI

XII. Zjazd XII –  Zjazd XII

Semestr II

I. Semestr II Zjazd I

II. Semestr II Zjazd II

III. Semestr II Zjazd III

IV. Semestr II Zjazd IV

V. Semestr II Zjazd V

VI.Semestr II Zjazd VI

VII. Semestr II Zjazd VII

VIII. Semestr II Zjazd VIII

IX. Semestr II Zjazd IX

X. Semestr II Zjazd X

XI. Semestr II Zjazd XI

XII. Semestr II Zjazd XII

Formularz/zaświadczenie o odbyciu praktyki

  • zaświadczenie o odbyciu 4 tygodniowej praktyki >>>pobierz dokument
  • zaświadczenie o odbyciu 4 tygodniowej praktyki we własnym gospodarstwie>>>pobierz dokument
  • zaświadczenie o odbyciu 4 tygodniowej praktyki we własnym gospodarstwie_dzierzawa>>>pobierz dokument

Składanie deklaracji do egzaminu zawodowego KKZ

 

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu zawiadamia, że do dnia 07.02.2024 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik. Przypominamy, że sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-15:00.

Niezłożenie przez uczestnika Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w kwalifikacji ROL.04 deklaracji w terminie skutkować będzie brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2024 r.

 Formularz deklaracji do wydruku i wypełnienia:

Deklaracja ROL 04