ZSRCKU Kościelec

ZSRCKU im. S. Staszica to szkoła z ponad 100-letnią tradycją o indywidualnym obliczu.  W Staszicu, bo tak nazywamy potocznie naszą szkołę, zapewniamy uczniom różnorodną i atrakcyjną ofertę edukacyjną. To tu kształcą się przyszli rolnicy, informatycy, ekonomiści, logistycy, pracownicy branży gastronomicznej, poligrafowie, graficy i kucharze. W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy nowy kierunek kształcenia –  technik poligrafii i grafiki cyfrowej. Naszym uczniom oferujemy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: sale informatyczne, pracownie gastronomiczne, pracowanie ekonomiczne, zespół boisk sportowych, sale gimnastyczną, siłownię.  W szkole można rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, uczyć się trzech języków obcych. W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.

Zapraszamy do zapoznania się  z naszą ofertą edukacyjną.

 

oferta_zsrcku fromZSRCKU

Technika (5-letnie)