ZSRCKU Kościelec

 1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH  

  Prosimy o pobranie dokumentów dotyczących szkolnego ubezpieczenia uczniów na rok 2023/2024.

  OWU_NNW_Szkolne 2023

  Karta Produktu

  Obowiązek Informacyjny ADO

 2. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
  pdf-2 >>>technikum ekonomiczne
  pdf-2 >>>technikum informatyczna
  pdf-2 >>>technikum logistyczne
  pdf-2 >>>technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
  pdf-2 >>>technikum rolnicze
  pdf-2 >>>technikum żywienia i usług gastronomicznych
 3. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY >>> czytaj więcej
 4. WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA  ZAPOBIEGANIU I  PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19 NA TERENIE ZSRCKU W KOŚCIELCU W CZASIE KONSULTACJI UCZNIOWSKICH. >>>czytaj
 5. GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO
  Poniedziałek 9.15-15.00
  Wtorek 9.15-15.00
  Środa 9.15-11.50
  Czwartek 9.15-15.00
  Piątek 8.45-11.50

  Ze wzglądu na nauczanie zdalne, kontakt z pedagogiem możliwy jest także w godzinach popołudniowych. Zgłaszać można się poprzez:

  • dziennik elektroniczny
  • platformę Teams
  • e-mail: zsrckukoscielec@gmail.com
  • telefon: 632722897
 6. INSTYTUCJE POMOCOWE WSPIERAJĄCE PRACĘ SZKOŁY
   • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole
  ul. Kolejowa 13
  62-600 Koło
  tel:63-272-27-79
  
   • Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
  ul. PCK 8
  62-600 Koło
  tel/fax:63-261-07-07
  e-mail:3000970@zoz.org.pl
  
   • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Poniatowskiego 21
  62-600 Koło
  tel:63-272-40-04
  e-mail:sekretariat@peprkolo.pl
  
   • Stowarzyszenie MONAR. Punkt Konsultacyjny
  ul. Okólna 54
  62-510 Konin
  tel:63-240-00-66
  e-mail:plkonin@monar.org
  
   • Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Wikamed
  ul. Powstańców Styczniowych 2/98
  62-510 Konin
  tel:63-249-11-14
  http://www.wikamed.eu
  ul. Kolejowa 58
  62-600 Koło
  tel:665504741
  e-mail:kolo@wikamed.eu