ZSRCKU Kościelec

 1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH   czytaj więcej >>> OWU_NNW_Szkolne_2020/2021
 2. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
  pdf-2 >>>technikum ekonomiczne
  pdf-2 >>>technikum informatyczne
  pdf-2 >>>technikum logistyczne
  pdf-2 >>>technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
  pdf-2 >>>technikum rolnicze
  pdf-2 >>>technikum żywienia i usług gastronomicznych
 3. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY >>> czytaj więcej
 4. WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA  ZAPOBIEGANIU I  PRZECIWDZIAŁANIU COVID-19 NA TERENIE ZSRCKU W KOŚCIELCU W CZASIE KONSULTACJI UCZNIOWSKICH. >>>czytaj