ZSRCKU Kościelec

 1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH   czytaj więcej >>> OWU NNW Szkolne 2018
 2. SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
  pdf-2 >>>technikum ekonomiczne
  pdf-2 >>>technikum informatyczne
  pdf-2 >>>technikum logistyczne
  pdf-2 >>>technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
  pdf-2 >>>technikum rolnicze
  pdf-2 >>>technikum technologii żywności
  pdf-2 >>>technikum żywienia i usług gastronomicznych