ZSRCKU Kościelec

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica to szkoła z z 95-letnią tradycją o indywidualnym obliczu.  W Staszicu, bo tak nazywamy potocznie naszą szkołę, zapewniamy uczniom różnorodna i atrakcyjna ofertę edukacyjna. To tu kształcą się przyszli rolnicy, informatycy, ekonomiści, pracownicy branży gastronomicznej, tapicerzy, kucharze i stolarze. Naszym uczniom oferujemy dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne: sale informatyczne, pracownie gastronomiczne, ekonomiczna, zespół boisk sportowych, sale gimnastyczną, siłownię.  W szkole można rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych, uczyć się trzech języków obcych. W bezpiecznych i przyjaznych warunkach do nauki, nauczyciele – specjaliści z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz pedagog szkolny – wspierają każdego ucznia, by mógł rozwijać się harmonijnie i wszechstronnie, zgodnie z osobistymi potrzebami.