ZSRCKU Kościelec

Technikum Ekonomiczne

Zawód ekonomisty, to perspektywa dobrej pracy, prestiżu społecznego, aktywności w życiu gospodarczym. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale też pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym.

Dlaczego TECHNIK EKONOMISTA w Kościelcu ?

Technik ekonomista z innowacją prawno-mundurową to jedyna szkoła w powiecie kolskim, która posiada klasę o takiej specjalności. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu został podpisany list intencyjny  o współpracy pomiędzy Komendą Wielkopolską Policji w Poznaniu i Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Realizacja zajęć jest  prowadzona przy  współpracy:

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole

Komendy Powiatowej Policji w Kole

Możliwość dalszego kształcenia

Przygotujemy do kontynuacji kształcenia w ekonomii i rachunkowości, szkołach policyjnych, szkołach aspirantów państwowej straży pożarnej oraz na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Zatrudnienie

Technik ekonomista będzie przygotowany do pracy w bankach, biurach rachunkowych, działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, w instytucjach służących ochronie ludzi i mienia, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nauka

Na lekcjach wychowania fizycznego organizowane są zajęcia przygotowujące do testów sprawnościowych do policji i straży pożarnej. Część zajęć jest prowadzona w formie kursów samoobrony, pomocy przedmedycznej, szkolenia strzeleckiego.Uczniowie technikum mają możliwość opanowania techniki strzelania dzięki zajęciom w Szkolnym Kole Strzeleckim. W ramach innowacji prawno - mundurowej, szkoła organizuje wyjazdy na warsztaty  praktyczne  w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu – Kiekrzu. Wszyscy absolwenci nauczą się  wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowo-sprzedażowych.

Praktyki

W klasie trzeciej i czwartej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w instytucjach takich jak: policja, straż pożarna,  banki, urzędy skarbowe, ZUS, instytucje ubezpieczeniowe lub u prywatnych przedsiębiorców.

Kwalifikacje

 W trakcie nauki można  uzyskać dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik ekonomista.

Ukończenie dodatkowego kursu i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  umożliwia zdobycie nowego, kolejnego zawodu – technik rachunkowości. Ponadto ukończenie naszego kierunku pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do policji.