ZSRCKU Kościelec

Technikum Rolnicze

Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

    • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
    • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 Nauczymy Cię:
● samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
● prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
● zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nowych technik i technologii.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
● przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
● korzystania z unijnych środków finansowania,
● prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych.

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

   ● maturę,
   ● tytuł zawodowy: technik rolnik,
   ● dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,

W klasie I realizowany  jest przedmiot  “Przepisy ruchu drogowego" oraz nauka jazdy ciągnikiem rolniczym.
Dla chętnych organizujemy kurs "Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych".