ZSRCKU Kościelec

Technikum Rolnicze

Technik rolnik jest bardzo atrakcyjnym zawodem dla uczniów, którzy chcą zdobyć zawód rolnika i profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą, a także dla tych, którzy chcą uzyskać dotacje np. z Unii Europejskiej.

Dlaczego TECHNIK ROLNIK w Kościelcu ?

Nasza szkoła ma ponad 100 - letnią tradycję w kształceniu w tym kierunku. Wyspecjalizowana kadra nauczycielska wskaże Ci  drogę przez zawiłości prawne, ekonomiczne i organizacyjne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Realizacja zajęć:

W szkole realizowany  jest przedmiot  “Przepisy ruchu drogowego" oraz nauka jazdy ciągnikiem rolniczym. Dla chętnych organizujemy kurs "Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych" i obsługi wyspecjalizowanych urządzeń rolniczych. Oprócz tego na zajęciach nauczysz się: prowadzenia i organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługi środków technicznych stosowanych w rolnictwie, języka obcego ukierunkowanego zawodowo oraz kompetencji personalnych i społecznych.

 

Możliwość dalszego kształcenia

Kierunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, których ukończenie uznaje się za kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej są: rolnictwo, ogrodnictwo, weterynaria, technika rolnicza i leśna, zootechnika, architektura krajobrazu.
 
Zatrudnienie
 
Po ukończeniu tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w gospodarstwach rolnych lub możesz prowadzić swoją własną działalność rolniczą, korzystając z unijnych środków finansowania.
 
Nauka
 
Na zajęciach nauczymy Cię samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego i prowadzenia gospodarstwa ekologicznego za pomocą nowych technik i technologii.
 
Praktyki
 
W klasie trzeciej i czwartej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją rolną.

Kwalifikacje

 W trakcie nauki można  uzyskać dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem:

ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik rolnik.