ZSRCKU Kościelec

logo-2

 

12ROK 2016/17„Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”

12ROK 2017/18  „Chcemy nauczyć się więcej”

12ROK 2018/19 „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU drogą do zdobycia lepszej pracy”12

***********************************************************************************************************

Program PO WER
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Numer umowy finansowej 2016-1-PL01-KA102-024015
Tytuł projektu „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy”
Data rozpoczęcia projektu: 15 / 11 / 2016
Data zakończenia projektu: 14 / 11 / 2017
Całkowity czas trwania projektu: 12 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Zespół‚ Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu w ostatnim roku realizował‚ projekt „Zdobywamy doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół‚ zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu wyniosła 290 tyś 502,86 zł. W projekcie wzięło  udział 40 uczniów i czterech opiekunów, a realizowany był z partnerami z Niemiec (firma Berlink) i Włoch (firma Sistema Turismo).

Projekt z ramienia  ZSRCKU Kościelec zarządzany był przez zespół projektowy w składzie: Ewelina Książek, Ewelina Rojewska oraz Bogusław Załęski –koordynator projektu.

Cele projektu były następujące:
1.Zdobycie przez uczniów nowych umiejętności zawodowych
2.Podniesienie rangi i jakości praktyk poprzez wzrost kompetencji uczniów
3. Lepsze przygotowanie młodzieży do mobilności na europejskim rynku pracy
4.Podniesienie umiejętności językowych.
5.Wzrost kreatywności ucznia, jego rozwój osobowy, społeczny i kulturowy.
6.Uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass – Mobilność potwierdzającego nabyte umiejętności zawodowe.
Działania projektowe podzielone były na trzy etapy:

– działania przygotowujące uczestników do udziału w projekcie,
– dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy
– ewaluacja i upowszechniania.
W etapie I uczestnicy wzięli udział w 35 godzinnym kursie językowo-kulturowym, 2 godzinnym szkoleniu BHP i 2 godzinnym przygotowaniu pedagogicznym. Zajęcia kulturowo-pedagogiczne połączone były z dwudniowym wyjazdem integracyjnym (I grupa-gospodarstwo agroturystyczne „Zakątek” w Tarnówce, II grupa – Termy Uniejów).
Etap II odbył się w dwóch krajach – Niemczech (Berlin) oraz we Włoszech (Rimini). Staż w Berlinie trwał od 22 stycznia do 4 lutego 2017 r. i wspierany był przez organizację Berlink, natomiast staż w Rimini odbył się w terminie od 23 kwietnia do 6 maja 2017 r. i wspierany był przez organizację Sistema Turismo.  We Włoszech koordynator projektu oraz dyrektor ZSRCKU  monitorowali realizację projektu, spotkali się z przedstawicielami Sistema Turismo i wizytowali stażystów w firmach goszczących.
W Etapie III uczestnicy upowszechnili następujące rezultaty projektu: podwyższoną wiedzę i umiejętności zawodowe, wiedzę na temat  kultury i historii Włoch i Niemiec oraz umiejętności językowe. Narzędziami, które posłużyły do upowszechniania były, platforma BIG BANG udostępniana przez organizację partnerską, lokalne media: tygodnik Przegląd Kolski, Telewizja Kablowa, portal internetowy kolo.naszemiasto.pl oraz prowadzony fanpage na portalu Facebook.
19 października 2017 roku w Zajeździe „ Pod Dyliżansem” w Kościelcu miała miejsce konferencja podczas której Uczestnicy projektu otrzymali dokumenty w języku polskim i angielskim, potwierdzające udział w projekcie i kursach językowych. Każdy uczestnik projektu otrzymał też dokument Europass Mobilność, potwierdzający nabyte umiejętności. Przed wręczeniem certyfikatów Koordynator  Bogusław Załęski przedstawił efekty zrealizowanego projektu wraz z opiniami uczestników zawartymi w raporcie ewaluacyjnym. Miała też miejsce prezentacja podsumowująca projekt oraz miła niespodzianka w postaci dań śródziemnomorskich. Mobilności zagraniczne w Niemczech oraz we Włoszech na podstawie relacji uczniów należy ocenić bardzo dobrze. Certyfikaty wręczał wicestarosta kolski pan Marek Banaszewski, a w spotkaniu uczestniczył dyrektor ZSRCKU Kościelec Wiesław Kujawa i lokalni przedstawiciele small business’u.
P1000050 P1000069

***********************************************************************************************************

Program PO WER
Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Numer umowy finansowej 2017-1-PL01-KA102-037722
Tytuł projektu „Chcemy nauczyć się więcej”
Data rozpoczęcia projektu: 12 / 11 / 2017
Data zakończenia projektu: 11 / 11 / 2018
Całkowity czas trwania projektu: 12 miesięcy

„Chcemy nauczyć się więcej”

Projekt „Chcemy nauczyć się więcej” adresowany jest do 40 uczniów ZSRCKU Kościelec, uczących się w Technikum: Ekonomicznym, Logistycznym oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych. Uczniowie wraz z 4 nauczycielami, którzy będą opiekunami stażu, wezmą udział w działaniach przygotowawczych, dwutygodniowym zagranicznym stażu zawodowym oraz w działaniach podsumowujących projekt.

Etap I Działaniami przygotowawczymi będą: 45 godzinnym kurs językowo-kulturowy oraz 5 godzinne przygotowanie pedagogiczne.

Etap II Staże zawodowe będą odbywały się w dwóch krajach – w Hiszpanii (Malaga) oraz we Włoszech (Rimini). Staż w Hiszpanii rozpocznie się w lipcu 2018 rok i realizowany będzie we współpracy organizację partnerską Tribeka, natomiast staż w Rimini odbędzie się we wrześniu 2018 roku i wspierany będzie przez organizację Sistema Turismo.

Etap III Ten etap składał się będzie z upowszechniania i wykorzystania rezultatów projektu. Uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami za pomocą platformy eTwinning, upowszechniającej projekty Erasmus+, lokalnych mediów oraz spotkań z pracownikami innych szkół, przedsiębiorcami i przedstawicielami organu prowadzącego szkołę. Będą informować o nich uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu kolskiego oraz ościennych, tak aby kreować Europejski wizerunek ZSRCKU oraz nowe kompetencje pracowników szkoły biorących udział w projekcie, co przełoży się na większy nabór.

Zakładanymi rezultatami projektu będą: zdobyta wiedza i doświadczenie, podniesienie umiejętności językowych, materiały przygotowane na potrzeby kursów językowo-kulturowych, strona internetowa projektu oraz wprowadzenie innowacji pedagogicznej do szkolnych planów nauczania dotyczącej przedmiotów zawodowych i/lub języków obcych. Podczas wszystkich trzech etapów projektu uczestnicy będą odpowiadać na ankiety, w celu ciągłej ewaluacji projektu zapewniającej osiągnięcie celów projektu.

Cele projektu są następujące:

 1. Zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji/umiejętności zawodowych z myślą o zyskaniu większych szans na zatrudnienie, ułatwiających podjęcie stałego zatrudnienia oraz poprawienie pozycji na rynku pracy,
 2. Podniesienie rangi i jakości praktyk poprzez wzrost kompetencji uczniów.
 3. Podniesienie umiejętności językowych, poznanie krajów w których odbywane będą staże.
 4. Wzrost kreatywności ucznia, jego rozwój osobowy, społeczny i kulturowy.
 5. Uzyskanie przez beneficjentów dokumentu Europass – Mobilność i ECVET potwierdzającego odbycie zagranicznego stażu oraz nabyte umiejętności zawodowe.

Organizacje partnerskie wybraliśmy ze względu na ich bogate doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Uczestnictwo w projekcie umożliwi uczniom Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych poznanie specyfiki pracy na rzeczywistym stanowisku pracy w kuchni i na sali konsumenckiej, nabycie umiejętności sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz doskonalenie umiejętności przygotowania sali konsumenckiej i obsługi konsumenta. Cele projektu dla Technikum Logistycznego to podniesienie umiejętności obsługi systemów informatycznych w podstawowych procesach logistycznych, zapoznanie się z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w magazynach, środkach transportu wewnętrznego i zewnętrznego, oraz zapoznanie się z trendami w zakresie rozwiązań technologicznych i know-how w branży. Cele projektu dla uczestników z Technikum Ekonomicznego to aktualizacja wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, podniesienie umiejętności obsługi urządzeń biurowych, kształtowanie prawidłowej kultury zawodowej, Dodatkowo, wspólnym celem projektu jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie komunikowania się w języku obcym: angielskim, włoskim lub hiszpańskim. Dzięki projektowi zagraniczny staż zawodowy stanie się stałym elementem rozwoju zawodowego ucznia przyczyniając się do rozwoju osobowego oraz wzmocnienia jego przyszłej pozycji na rynku pracy. Zakładane rezultaty projektu to: wiedza i doświadczenie w korzystaniu z najnowszych rozwiązań technologicznych, podniesienie atrakcyjności naszej szkoły wśród absolwentów gimnazjów, co przełoży się na większy nabór w kolejnych latach. Lokalny rynek pracy wzbogaci się o absolwentów dysponujących najnowszą wiedzą i umiejętnościami. Współpraca z obcokrajowcami oraz wycieczki poznawcze poszerzą doświadczenie uczestników o aspekt kulturowy, będą działaniami przeciwdziałającymi rasizmowi.

Zgodnie z harmonogramem działań  Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy uczestników zakwalifikowanych projektu oraz listy uczestników rezerwowych. Wszyscy uczestniczą w działaniach zapisanych w ETAPIE I tzn.  40 godzinnym kursie językowym z języka angielskiego oraz 20 godzinnym kursie języka hiszpańskiego lub włoskiego.

Mobilność I : Malaga/Hiszpania/ 1-14.07.2018 Mobilność II : Rimini/Włochy/ 26.08-8.09.2018
 1. Kaźmierski Radosław
 2. Krzyżanowska Agnieszka
 3. Krzyżanowska Aleksandra
 4. Stachowiak Bartosz
 5. Wasiak Beata
 6. Śliwka Katarzyna
 7. Woźniak Daria
 8. Witaszek Sylwia
 9. Czupryniak Justyna
 10. Kwaśniewska Karolina
 11. Kaźmierczak Dominika
 12. Maciejewska Emilia
 13. Grabska Karolina
 14. Pochylska Oliwia
 15. Frątczak Kacper
 16. Betlej Nikol
 17. Dudzińska Wiktoria
 18. Wdzięczny Łukasz
 19. Janczak Magdalena
 20. Kaźmierczak Adrian

  lista rezerwowa

  1. Wysocki Daniel
  2. Szymański Kacper
  3. Pawłowski Jakub
  4. Szymon Makarowicz

 

 1. Sowińska Weronika
 2. Szafrańska Kamila
 3. Zubrzycki Adam
 4. Bińkowski Wiktor
 5. Jabłońska Marcelina
 6. Kostańska Kinga
 7. Junkiert Hubert
 8. Rzepka Magdalena
 9. Niedośmiałek Klaudia
 10. Polichnowska Wiktoria
 11. Tęgos Dominik
 12. Osiński Maciej
 13. Piechocki Dawid
 14. Piotrowski Mateusz
 15. Piechocki Mateusz
 16. Janicki Szymon
 17. Rosińska Magdalena
 18. Knyrek Adam
 19. Ogrodowczyk Sebastian
 20. Kupiński Sebastian

lista rezerwowa

 1. Michalak Dawid
 2. Olczak Mateusz
 3. Makarowicz Szymon
 4. Mencel Dawid
 5. Stefaniak Kamila

P1020358 P1020359 P1020360 P1020361

 

I grupa uczniów ZSRCKU Kościelec gotowa do wyjazdu na staż do Hiszpanii.

7-8 czerwca w gospodarstwie agroturystycznym „Zakątek” w Tarnówce Dąbskiej zakończyliśmy kurs przygotowujący młodzież do 2 tygodniowych staży zawodowych w Hiszpanii. Wcześniej uczniowie doskonalili swoje umiejętności z języka angielskiego i hiszpańskiego na co mieli przeznaczone 60 godzin zajęć dodatkowych. Nasz Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Weekendowy wyjazd był okazją do integracji grupy, ale przyczynił się także do lepszego poznania historii i kultury Hiszpanii. W czasie zajęć z pedagogiem omówiono sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, jakie mogą wyniknąć w czasie pobytu za granicą. 20 osobowa grupa uczniów (ekonomiści, logistycy i żywieniowcy) z opiekunami w czasie 2 tygodniowego stażu w Maladze będzie zdobywała doświadczenia zawodowe pracując w hiszpańskich firmach, podniosą swoje kompetencje zawodowe i umiejętności językowe. Przewidziane jest również zwiedzanie ciekawych miejsc np. muzeum Pablo Picasso w Maladze, wyjazd do do Sewilli. Życzymy wielu ciekawych przeżyć, które dla wielu rozpoczną się pierwszą w życiu podróżą samolotem do Malagi.

P1000340 P1000327 P1000336 P1000309 P1000320 P1000313 P1000301 P1000305 P1000299 P1000298 P1000297 P1000295 P1000296 P1000279 P1000291 P1000262 P1000269 P1000278 P1000256 P1000239 P1000254

 

wydarzenie zostało odnotowane przez lokalne media – portal [okraglemiasto.pl]

czytaj więcej>>>https://okraglemiasto.pl/uczniowie-zsrcku-koscielec-gotowi-do-wyjazdu-na-staz-do-hiszpanii/

 

Kurs przygotowawczy kulturowo-pedagogiczny w Teramch Uniejów dla stażystów wybierających się do Włoch.

W dniach 29-30 czerwca 20 osobowa grupa uczestników przygotowujących się do wyjazdu na staż do Włoch spotkała się z opiekunami oraz prowadzącymi kurs kulturowo-pedagogiczny (Panie  E. Książek i A. Augustyniak). Był to czas na wzajemne, lepsze poznanie się, wyrażenie swoich oczekiwań oraz obaw przed zbliżającym się wylotem na staże do Rimini. Grupa jest zróżnicowana pod względem zawodowym, gdyż wśród uczestników mamy ekonomistów, logistyków i specjalistów w dziedzinie gastronomii. W pierwszym dniu młodzież poznawała Włochy od strony historii, kultury i tradycji. Wieczorem wszyscy skorzystali z możliwości relaksu w basenach termalnych. Następnego dnia odbyły się zajęcia z pedagogiem w czasie których ….

P1000349 P1000353 P1000355 P1000359 P1000361 P1000362

 

I polecieli – kierunek Malaga w Hiszpanii…

Przez dwa tygodnie realizowana będzie pierwsza zaplanowana mobilność w Hiszpanii. …

P1000366 P1000372

 

Wizyta monitorująca

W dniach 6 -11 lipca 2018 r. w dwuosobowym składzie: koordynator projektu-Bogusław Załęski i dyrektor szkoły-Wiesław Kujawa, odbyliśmy wizytę monitorującą w Maladze, gdzie nasi uczniowie: technicy logistycy, technicy ekonomiści i technicy żywienia, odbywali staże zagraniczne w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” „Chcemy nauczyć się więcej” – POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037722.

Wizyta przebiegała według wcześniej ustalonego planu. Odwiedziliśmy 4 zakłady w których odbywali staże nasi uczniowie: sklep z zabawkami TOYS R US IBERIA SAU , sklep spożywczy SUMA SUPERMERCADO HANZHAN S.L.r, księgarnię LIBRERIA LUCES oraz RESTAURANTE PALO CORTADO AT CENTRO WELLNESS ANDALUCIA-restaurację w czterogwiazdkowym hotelu.W niedzielą, 8 lipca cała nasza grupa zwiedzała Sewillę, urokliwe miasto z bardzo bogatą historią, 700 tysięczne miasto będące siedziba siedzibą rządu i parlamentu prowincji andaluzyjskiej.

Opiekunka ze strony organizacji przyjmującej Tribeka S.L.r. na każdym kroku podkreślała walory naszych uczniów, jako osoby wyróżniające się pozytywnie w wykonywaniu powierzonych zadań, zorganizowane i szybko uczące się.

P1000384 P1000389 P1000403 P1000408 P1000413 P1000417 P1000429 P1000436 P1000447 P1000457 P1000460 P1000464 P1000470 P1000473 P1000478 P1000482 P1000492 P1000493 P1000498 P1000503

 

Uczniowie ZSRCKU Kościelec zakończyli staże zagraniczne w Hiszpanii i we Włoszech.
„Chcemy nauczyć się więcej” to tytuł projektu realizowanego w 2018 roku w Zespole Szkół RCKU Kościelec ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Wzięli w nim udział ekonomiści, logistycy i uczniowie technikum żywienia. Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji, a udział w nim był formą nagrody dla najlepszych uczniów. Wszyscy uczestnicy przed wyjazdem uczęszczali na kurs języka obcego (odpowiednio hiszpańskiego lub włoskiego) co ułatwiło im kontakty w późniejszej pracy. Kolejnym etapem przygotowań były zajęcia kulturowo-pedagogiczne połączone z dwudniowym wyjazdem integracyjnym (gospodarstwo agroturystyczne „Zakątek” w Tarnówce Dąbskiej i „Zagroda Młynarska” w Uniejowie).
Zgodnie z założeniami projektu na staże zagraniczne wyjechały dwie dwudziestoosobowe grupy uczniów i czterech opiekunów. W miesiącu lipcu miejscem stażu była Malaga w Hiszpanii, natomiast na przełomie sierpnia i września druga grupa wyjechała do Rimini we Włoszech.
Pracując w hiszpańskich i włoskich firmach, stażyści doskonalili nabyte w szkole umiejętności zawodowe i zdobywali nowe doświadczenia. Wyjazd stał się również doskonałą okazją do poznania hiszpańskiej/włoskiej kultury, historii, niezwykłych zabytków, a także przyczynił się do rozwoju językowego wszystkich uczniów zaangażowanych w projekt. Zagraniczne praktyki przynoszą wiele korzyści ich uczestnikom, szkole oraz środowisku lokalnemu. Umożliwiają zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych. Stanowią niezwykłą szansę na poznanie funkcjonowania przedsiębiorstw branżowych, a otrzymany Certyfikat Europass-Mobilność oraz zaświadczenia potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności są niezaprzeczalną przepustką zarówno na polskie, jak i zagraniczne rynki pracy.
Koordynatorem projektu był Bogusław Załęski wspólnie z Eweliną Książek i Eweliną Rojewska – nauczycielkami języków obcych. W konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 19 października br. w zajeździe „Pod Dyliżansem”, wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kole w osobie Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka, dyrekcja oraz nauczyciele ZSRCKU Kościelec, rodzice wspólnie z uczniami.

https://okraglemiasto.pl/uczniowie-zsrcku-w-koscielcu-zakonczyli-i-podsumowali-staze-w-hiszpanii-i-we-wloszech/

***********************************************************************************************************

Program ERASMUS+
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników
Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Numer umowy finansowej 2018-1-PL01-KA102-048722
Tytuł projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy”
Data rozpoczęcia projektu: 12 / 11 / 2018
Data zakończenia projektu: 11 / 11 / 2019
Całkowity czas trwania projektu: 12 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Projekt zatytułowany „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” wynika z analizy potrzeb rynku pracy, który poszukuje młodych ludzi z wysokim poziomem przygotowania zawodowego, dbających o swój rozwój osobowy. W projekcie przewidziano udział 60 uczniów ZSRCKU Kościelec, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik rolnik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych i technik technologii żywności. W ramach działań projektowych uczestnicy projektu wezmą udział w działaniach przygotowawczych, zagranicznym stażu zawodowym oraz w działaniach upowszechniających efekty. Do realizacji projektu zostanie powołany czteroosobowy zespół projektowy. Przed rozpoczęciem każdej z trzech zaplanowanych mobilności przeprowadzone zostanie w Polsce 90 godzinne szkolenia językowo-kulturowo-pedagogiczne. Organizacjami partnerskimi przy realizacji projektu będą: Ośrodek Szkoleniowy DEULA Nienburg, Stowarzyszenie MOBILITY FRIENDS z Portugalii oraz firma SISTEMA TURISMO z Włoch. W oparciu o uzgodniony program stażu dla każdego zawodu, swoje umiejętności zawodowe i językowe doskonalili będą w czasie dwutygodniowej mobilności. Ekonomiści podniosą na wyższy poziom umiejętności organizowania działalności gospodarczej, informatycy wykonywać będą diagnostykę sprzętu komputerowego, tworzyć będą strony internetowe, logistycy opanują nowe umiejętności monitorowania procesu magazynowania i dystrybucji, a rolnicy poznają obsługę nowoczesnych maszyn uprawowych i nowe technologie w produkcji zwierzęcej. Programie stażu z zakresu gastronomii i żywienia obejmie doskonalenie umiejętności wykorzystania owoców morza do produkcji potraw, naukę produkcji lodów oraz wykorzystanie ich do sporządzania deserów. Przez cały czas trwania projektu działania podlegały będą ewaluacji i upowszechnianiu.

Cele główne projektu:

 1. podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSRCKU,
 2. zwiększenie mobilności zawodowej uczniów.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych,
 • poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, kształtowanie tolerancji.

Oczekiwanymi efektami projektu będzie wzrost umiejętności zawodowych i językowych uczestników, a także podniesienie kompetencji organizacyjnych i społecznych, przygotowanie do pracy w środowisku wielokulturowym na innych europejskich rynkach. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat Europass-Mobilność będący dla nich formalnym potwierdzeniem wszystkich umiejętności, które zdobyli podczas całego projektu i dodatkowym atutem na rynku pracy. Uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami na portalu społecznościowym np. Faceboo’k, za pośrednictwem lokalnych mediów oraz w czasie spotkań z pracownikami innych szkół, przedsiębiorcami i przedstawicielami władz lokalnych. Specjalna informacja zostanie przygotowana dla uczniów szkół gimnazjalnych zapraszane na spotkania prezentujące dorobek ofertę ZSRCKU przy okazji naboru do klas pierwszych.

ETAP I Kurs  językowo-kulturowo-pedagogiczny  przygotowujący do stażu w Ośrodku Szkoleniowym DEULA Nienburg.

Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 18 uczestników do udziału w etapie  przygotowującym do dwutygodniowych staży w Niemczech. Są to uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum Rolniczego w Kościelcu. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności komunikowania się w języku niemieckim, poznają historie, kulturę i tradycje Niemiec oraz integrują się podczas zajęć z pedagogiem.

image001 image002 image003 image004 image005

Zakończyliśmy wszystkie zaplanowane czynności w ramach przygotowań do stażu w Niemczech. Na spotkaniu podsumowującym ten etap obecni byli uczniowie i ich rodzice, a z ramienia szkoły: dyrektor, koordynator projektu i dwóch opiekunów, którzy wyjadą z młodzieżą. Na spotkaniu nastąpiło podpisanie umów finansowych z każdym ze stażystów.

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image008 image009

I nareszcie, 27 styczeń 2019 r. Po długich przygotowaniach, wjeżdżamy na staż…image010

Uczniowie Technikum Rolniczego w Kościelcu wrócili z Niemiec z certyfikatami

„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy” 2018-1-PL01-KA102-048722 to tytuł projektu realizowanego przez rok od listopada 2018 w ramach projektu ERASMUS +, którego akcją jest mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. Główne cele projektu to : podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSRCKU oraz zwiększenie mobilności zawodowej uczniów. Obejmują one również doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych, poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, a także kształtowanie tolerancji. Projekt nasz wynika z analizy potrzeb rynku pracy, który poszukuje młodych ludzi z wysokim poziomem przygotowania zawodowego, dbających o swój rozwój osobowy. W ramach działań projektowych, 18 uczniów z klas II i III Technikum Rolniczego wzięło udział w czynnościach przygotowawczych oraz zagranicznym stażu zawodowym w Ośrodku Szkoleniowym DEULA w Nienburgu. Pierwszy etap przygotowań to kurs językowo-kulturowo-pedagogiczny, w ramach którego odbył się kurs języka niemieckiego, zajęcia z pedagogiem szkolnym mające na celu integrację grupy oraz zajęcia przybliżające kulturę i historię Niemiec. Drugi etap to staż w niemieckim Ośrodku Szkoleniowym DEULA. Podczas dwutygodniowych zajęć stażyści odbywali codziennie 8 – godzinne zajęcia mające na celu udoskonalanie umiejętności w praktycznym posługiwaniu się językiem niemieckim oraz poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa. Opanowali między innymi umiejętności przestrzegania zasad BHP zgodnych z prawem europejskim podczas prac wykonywanych z użyciem nowoczesnych agregatów. Pracowali z opryskiwaczami, siewnikami, pługami i innymi nowoczesnymi maszynami podnosząc swoje umiejętności na wyższy poziom. Ponadto wzrosły ich kompetencje z zakresu oceny dobrostanu zwierząt – analizowali warunki mikroklimatu odwiedzanych pomieszczeń inwentarskich. W czasie wolnym poznawali historię, kulturę i tradycje Niemiec, w szczególności regionu Nienburga.

DSCN8628 DSCN8565 DSCN8436 DSCN8362 6 074 6 060 6 055 6 049 6 029 6 025