ZSRCKU Kościelec

EFS_Samorzad_kolor-PL

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zdalnego w Technikum przy  Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego (90 laptopów z oprogramowaniem i myszkami, 3 zestawy do wideokonferencji) w okresie 01.12.2020 – 31.03.2021 (tj. okresie realizacji projektu).

Dzięki laptopom z myszkami i oprogramowaniem i sprzętom do prowadzenia wideokonferencji min. 40 nauczycieli i min. 50 uczniów będzie mogło brać udział w kształceniu zdalnym przy wykorzystaniu sprzętów zakupionych w projekcie.

Główne wskaźniki do realizacji w ramach projektu to:

– Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) – 1

– Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID- 19 – 1

– Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 – 534 000,00

  • Dofinansowanie projektu z UE: 453 900,00 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 534 000,00 PLN