ZSRCKU Kościelec

PL Współfinansowane przez Unię Europejską_PANTONE

ROK 2023/24 „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”

 • Staż zagraniczny – Malaga, Hiszpania
 • Staż zagraniczny – Póvoa de Varzim, Portugalia

***********************************************************************************************************

Program ERASMUS+
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Typ akcji Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia”
Numer umowy finansowej 2023-1-PL01-KA121-VET-000118474
Tytuł projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”
Data rozpoczęcia projektu: 01 / 06/ 2023
Data zakończenia projektu: 31/ 08/ 2024
Całkowity czas trwania projektu: 15 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Zespół‚ Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu rozpoczyna realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia.
Całkowita wartość projektu wynosi: 46.882,00 EUR.

Cele główne projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w tym poprawa umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
 • zwiększenie aktywności zawodowej uczniów w tym poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy

W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną 2 dwutygodniowe staże zagraniczne, w których weźmie udział 27 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik rolnik, technik grafiki i poligrafii cyfr. oraz technik żywienia i usług gastronom. Staże zagraniczne zaplanowane zostały w Hiszpanii (Malaga) oraz w Portugalii (Povoa de Varzim). Pierwsza grupa uczniów wyjedzie w terminie 21 kwiecień – 4 maj 2024 r., a kolejna na początku wakacji.

Działania projektowe podzielone byłą na trzy etapy:

 • działania przygotowujące uczestników do udziału w projekcie (etap I)
 • dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy (etap II)
 • ewaluacja i upowszechniania (etap III)

W etapie I uczestnicy wezmą  udział w 90 godzinnym kursie językowo-kulturowym-pedagogicznym.

Etap II to 2tygodniowe staże – w Hiszpanii (Malaga)  oraz w Portugalii (Póvoa de Varzim)

W etapie III uczestnicy upowszechnili będą rezultaty projektu: np. w lokalnych mediach, dedykowanych platformach internetowych, spotkaniach w grupach.

Udział w projekcie dla uczniów jest całkowicie bezpłatny. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz dojazd do miejsce odbywania stażu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje kieszonkowe na własne potrzeby.
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych  – do 15  listopada 2023 r. 
Pliki do pobrania:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Informacja dla uczestników o przetwarzaniu ich danych osobowych

Udział w projekcie to ogromna szansa rozwoju swoich pasji, zdobywania umiejętności oraz realizowania osobistych ambicji zawodowych. Mobilności zagraniczne dają możliwość zawarcia nowych znajomości, poznania ciekawych miejsc i kultury ich rodzimych mieszkańców oraz rozwijania kompetencji społecznych. Dodatkowo konieczność porozumiewania się w języku obcym pomaga w likwidowaniu bariery językowej, co znacznie podnosi kompetencje językowe uczniów.
Udział w programie Erasmus+ zgodnie ze swoim hasłem programowym  „zmienia życie, otwiera umysły”.

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie.

W celu przeprowadzenia rekrutacji,  dyrektor ZSRCKU Kościelec na podstawie zarządzenia powołał Komisję Rekrutacyjną, która zgodnie z przedstawionym regulaminem dokonała wyboru uczestników.  W tym celu, zgodnie z  protokołem z 23 listopada 2023 r., została ustalona lista główna i lista rezerwowa.

LISTA GŁÓWNA. >>> czytaj więcej

LISTA REZERWOWA >>> czytaj więcej

DEKLARACJA UCZESTNIKA >>>pobierz

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE >>> pobierz

Dokumenty do pobrania (przed wyjazdem)

 1. Wniosek o wydanie EKUZ >>>pobierz
 2. Wzór wypełnienia wniosku>>>pobierz
 3. Upoważnienie do złożenia wniosku>>>pobierz

Organizacja projektu

W celu zapewnienia właściwego przebiegu działań projektowych i wysokiej jakości powołany został zespół projektowy składający się z osoby koordynującej całością działań, kierownika projektu, nauczycielki przedmiotów zawodowych oraz nauczycielki języka angielskiego.

Zadania zespołu:

 1. Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu
 2. Wybór kursów metodycznych i językowych
 3. Opracowanie harmonogramu projektu 
 4. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu
 5. Uzgodnienie zasad komunikacji
 6. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania)
 7. Opublikowanie informacji o projekcie
 8. Podpisanie umów z beneficjentami
 9. Regulacja kwestii finansowych
 10. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników

Przygotowanie 

 1. Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne.

Zaplanowaliśmy dla uczestników 90 godzin przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego.:

 • kurs języka angielskiego zawodowego w ilości 55 godzin
 • kurs języka kraju goszczącego (hiszpański lub portugalski) w ilości 15 godzin
 • kurs kulturowy w ilości 10 godzin/grupa
 • kurs pedagogiczny w ilości 10 godzin/grupa