ZSRCKU Kościelec

EFS_Samorzad_kolor-PL
Powiat Kolski/Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych u min. 90% z 60 uczniów (25 K) z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwiększające ich szanse na rynku pracy przez m.in. realizację staży, dodatkowych szkoleń i kursów a także podniesienie kompetencji zawodowych 14 (9K, 5M) nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół poprzez szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół poprzez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie od 1 maja 2019 do 31 grudnia 2020 r.

Planowane efekty:

  • Wyposażenie pracowni przedmiotowych
  • Staże zawodowe dla uczniów i uczennic. Stażami zostaną objęci uczniowie z klas I – III w roku szkolnym 2018/2019, z kierunków klas Technikum: ekonomista (10 Uczniów), informatyk (6 uczniów), logistyk (15 uczniów), rolnik (10 uczniów), technologii żywności (9 uczniów), żywienia i usług gastronomicznych (10 uczniów).
  • Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Kursy i szkolenia dla nauczycieli
  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe

W Projekcie będzie uczestniczyć 60 (w tym 25 kobiet) uczniów oraz uczennic, 14 (w tym 9 kobiet) nauczycieli przedmiotów zawodowych/ i lub instruktorów praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.

Wartość projektu: 921 601,90 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 783 361,61 >>> czytaj: regulamin projektu

>>> formularz zgłoszeniowy ucznia

>>> deklaracja uczestnictwa w projekcie (ucznia)

>>> opinia wychowawcy Kościelec

>>> oświadczenie uczestnika projektu (ucznia)

>>> umowa uczestnictwa w projekcie (ucznia)

>>> zgoda rodzica na udział dziecka w projekcie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Kurs barmański – grupa 1

Lp  Termin   Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin 
 1  20.01.2020  poniedziałek  13.30 – 15.00  2
 2  21.01.2020  wtorek  15.00 – 20.00  6
 3  22.01.2020  środa  11.00 – 17.45  8

Kurs barmański – grupa 2

Lp Termin Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin
1 20.01.2020 poniedziałek 15.00 – 20.00 6
2 23.01.2020 czwartek 14.00 – 20.00 7
3 24.01.2020 piątek 13.30 – 16.00 3

Miesięczny harmonogram udzielanych form wsparcia

Obsługa kas fiskalnych z wypożyczeniem kas

Lp Termin Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin
1 13.06.2020 sobota 9.00 – 14.15 6
2 14.06.2020 niedziela 9.00 – 14.15 6

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje

Lp Termin Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin
1 29.06.2020 poniedziałek 9.00 – 15.45 7
2 30.06.2020 wtorek 9.00 – 15.45 7
3 01.07.2020 środa 9.00 – 15.45 7
4 02.07.2020 czwartek 9.00 – 15.45 7

Adobe Photoshop

Lp Termin Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba godzin
1 01.07.2020 środa 9.00 – 15.40 7
2 02.07.2020 czwartek 9.00 – 15.40 7

AutoCAD Stopień I

Lp Termin Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Liczba uczestników
1 6.07.2020 poniedziałek 9.00 – 15.00 9
2 7.07.2020 wtorek 9.00 – 15.00 9
3 8.07.2020 środa 9.00 – 14.00 9