ZSRCKU Kościelec

PL Współfinansowane przez Unię Europejską_PANTONE

12 ROK 2022/23 „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”

 

 • MOBILNOŚĆ I – Malaga, Hiszpania
 • MOBILNOŚĆ II – Póvoa de Varzim, Portugalia

***********************************************************************************************************

Program ERASMUS+
Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna
Typ akcji Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia”
Numer umowy finansowej 2022-1-PL01-KA121-VET-000053308
Tytuł projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec”
Data rozpoczęcia projektu: 01 / 06/ 2022
Data zakończenia projektu: 31/ 08/ 2023
Całkowity czas trwania projektu: 15 miesięcy
Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu

Zespół‚ Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu rozpoczyna realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia.
Całkowita wartość projektu wynosi: 46.989,00 EUR.

Cele główne projektu:

 • podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w tym poprawa umiejętności porozumiewania się w języku obcym,
 • zwiększenie aktywności zawodowej uczniów w tym poznanie procedur i standardów występujących na europejskim rynku pracy

W ramach naszego projektu zrealizowane zostaną 2 dwutygodniowe staże zagraniczne, w których weźmie udział 27 uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik informatyk, technik logistyk, technik rolnik, technik grafiki i poligrafii cyfr. oraz technik żywienia i usług gastronom. Pierwsza 18-osobowa grupa uczniów wyjedzie na staż zawodowy do Hiszpanii (wiosna 2023 r.), a kolejnych 9 osób  wyjedzie do Portugalii na początku wakacji.

Działania projektowe podzielone byłą na trzy etapy:

 • działania przygotowujące uczestników do udziału w projekcie (etap I)
 • dwutygodniowy zagraniczny staż zawodowy (etap II)
 • ewaluacja i upowszechniania (etap III)

W etapie I uczestnicy wezmą  udział w 90 godzinnym kursie językowo-kulturowym-pedagogicznym.

Etap II to 2tygodniowe staże – w Hiszpanii (Malaga)  oraz w Portugalii (Póvoa de Varzim)

W etapie III uczestnicy upowszechnili będą rezultaty projektu: np. w lokalnych mediach, dedykowanych platformach internetowych, spotkaniach w grupach.

Udział w projekcie dla uczniów jest całkowicie bezpłatny. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz dojazd do miejsce odbywania stażu. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymuje kieszonkowe na własne potrzeby.
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych  – 10 do 31 października 2022 r. 
Pliki do pobrania:

 1. Regulamin projektu
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Informacja dla uczestników o przetwarzaniu ich danych osobowych

Udział w projekcie to ogromna szansa rozwoju swoich pasji, zdobywania umiejętności oraz realizowania osobistych ambicji zawodowych. Mobilności zagraniczne dają możliwość zawarcia nowych znajomości, poznania ciekawych miejsc i kultury ich rodzimych mieszkańców oraz rozwijania kompetencji społecznych. Dodatkowo konieczność porozumiewania się w języku obcym pomaga w likwidowaniu bariery językowej, co znacznie podnosi kompetencje językowe uczniów.
Udział w programie Erasmus+ zgodnie ze swoim hasłem programowym  „zmienia życie, otwiera umysły”.

 1. Rekrutacja do udziału w projekcie.

W celu przeprowadzenia rekrutacji,  dyrektor ZSRCKU Kościelec na podstawie zarządzenia powołał Komisję Rekrutacyjną, która zgodnie z przedstawionym regulaminem dokonała wyboru uczestników.  W tym celu, zgodnie z  protokołem z 8 listopada 2022 r., została ustalona lista główna i lista rezerwowa.

LISTA GŁÓWNA. >>> czytaj więcej

LISTA REZERWOWA >>> czytaj więcej

Deklaracja uczestnika

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

Dokumenty do pobrania (przed wyjazdem)

 1. Wniosek o wydanie EKUZ >>>pobierz
 2. Wzór wypełnienia wniosku>>>pobierz
 3. Upoważnienie do złożenia wniosku>>>pobierz

Organizacja projektu

W celu zapewnienia właściwego przebiegu działań projektowych i wysokiej jakości powołany został zespół projektowy składający się z osoby koordynującej całością działań, kierownika projektu, nauczycielki przedmiotów zawodowych oraz nauczycielki języka angielskiego.

Zadania zespołu:

 1. Przeprowadzenie ankiet wśród uczestników projektu
 2. Wybór kursów metodycznych i językowych
 3. Opracowanie harmonogramu projektu 
 4. Opracowanie narzędzi do ewaluacji projektu
 5. Uzgodnienie zasad komunikacji
 6. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania)
 7. Opublikowanie informacji o projekcie
 8. Podpisanie umów z beneficjentami
 9. Regulacja kwestii finansowych
 10. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników

Przygotowanie 

 1. Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne.

Zaplanowaliśmy dla uczestników 90 godzin przygotowania językowo-kulturowo-pedagogicznego.:

 • kurs języka angielskiego zawodowego w ilości 55 godzin
 • kurs języka kraju goszczącego (hiszpański lub portugalski) w ilości 15 godzin
 • kurs kulturowy w ilości 10 godzin/grupa
 • kurs pedagogiczny w ilości 10 godzin/grupa

Kurs języka angielskiego rozpoczął się 1 grudnia 2023 r., a zakończył 4 marca 2023 roku. Uczestniczyli w nim wszyscy zrekrutowani do udziału w projekcie. Zajęcia prowadziła nauczycielka j. angielskiego – p. Donata Rewers.

Celem zajęć była aktywizacja już posiadanych kompetencji językowych uczestników oraz ćwiczenia w zakresie praktycznego  posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach życiowych (lotnisko, restauracja, hotel, sklep, problemy zdrowotne, itd.).

Uczestnicy zapoznali się także z terminologią typową dla zakresu tematycznego planowanych staży. W trakcie zajęć wykorzystano materiały multimedialne, muzykę i film. Uczestnicy otrzymali też szereg materiałów do wykorzystania w czasie wyjazdów. Bardzo cenne były też osobiste kontakty z uczestnikami kursu i wymiana doświadczeń. 

1_a 2_a 3_a 4_a

Celem kursu języka hiszpańskiego był rozwój kompetencji komunikacyjnych w tym opanowanie przez uczestników podstawowych zwrotów wykorzystywanych w sytuacjach codziennych. W kursie uczestniczyli uczniowie oraz opiekunowie wyjeżdzający na staż do Hiszpanii, a prowadziła go lektorka ze szkoły językowej English for you.

1_h 2_h 3_h

>Kurs kulturowo-pedagogiczny został przygotowany we współpracy z nauczycielami historii/ wiedzy o kulturze oraz pedagogiem szkolnym. Miał za zadanie uwrażliwić uczniów na kwestie różnic kulturowych, których doświadczą podczas mobilności oraz przeciwdziałaniu zrachowaniom rasistowskim. Prowadzącymi były panie: Aneta Augustyniak (pedagog szkolny) oraz Ewelina Rojewska (język angielski).
1_k 2_k 3_k 4_k 5_k 6_k 7_k 9_k P1020094 (2) P1020095 (2) P1020098 (2) P1020099 (2) P1020100 (2)

 

Grupa „Malaga ” gotowa do odbywania  2 tygodniowych staży w  Hiszpanii (Malaga).  Ostatnie spotkanie przed wylotem odbyło się w piątek, 14 kwietnia, wspólnie z rodzicami uczniów. Podpisane zostały umowy finansowe z uczestnikami oraz przedstawiony został program stażu. Omówione zostały zasady bezpiecznej podróży i pobytu. Przez cały czas nad grupą czuwać będą 2 opiekunki: p. Magda Nejman oraz p. Donata Rewers.

P1020106 P1020107 P1020108

 

Udział w stażach zagranicznych

Erasmus to świetny czas na rozwój zawodowy i poznanie któregoś z europejskich krajów. Pierwsza z tegorocznych
grup uczestniczących w projekcie Erasmus+ od kilku dni odbywa staże zawodowe w hiszpańskiej Maladze. Za sobą mają już, pierwszą dla niektórych, podróż samolotem. Poznali firmy w których odbywają staże zawodowe i doświadczają atrakcji, jakie niesie ze sobą pobyt w Hiszpanii. Więcej dziennych reportaży zamieszczanych jest na szkolnym Facebook’u.

m_4-2 m_1 m_2

 

Druga grupa uczestnicząca w obecnej edycji ERASMUS+ swoje staże realizuje w Portugalii. Nasz pobyt przygotowaliśmy wspólnie z firmą WE ARE LDA z siedziba w Povoa de Varzim. Po przylocie do Porto i zakwaterowaniu rozpoczynamy dwutygodniowe staże zawodowe, które potrwają do 14 lipca. Pierwszy dzień naszego pobytu to prezentacja firm w których uczniowie będą pracowali, poznanie opiekunów i zasad pracy.

zd_f1 zd_f2 zd_f3 zd_f4zd_f5zd_6f

…trzeba było oczywiście sprawdzić miejscową plażę nad Oceanem Atantyckim

zd_o1

Więcej reportaży zamieszczanych jest na szkolnym Facebook’u.

 

 

Zakończenie działań projektowych

31 sierpnia br. zakończyliśmy, zgodnie z zapisami w umowie, realizację kolejnego projektu finansowanego ze środków UE w sektorze Szkolenie i kształcenie zawodowe. Czas trwania naszych działań to 15 miesięcy, ale co najważniejsze to satysfakcja, że 27 uczestników zdobyło ogromny kapitał w postaci uzyskania nowych umiejętności i sprawdzenia się w trakcie dwutygodniowych staży zawodowych. Również dla nauczycieli biorących udział w kursach przygotowujących, pracujących w zespole projektowym, opracowujących programy stażowe oraz opiekujących się uczniami w czasie wyjazdu były to przynoszące wiele satysfakcji doświadczenia i nauka.

Na spotkanie podsumowujące nasz projekt zaprosiliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Kole, Gminy Kościelec, zaprzyjaźnionych szkół, lokalnych firm oraz media. Z ramienia szkoły w spotkaniu uczestniczyli: dyrekcja, koordynator projektu, opiekunowie grup oraz nauczyciele prowadzący kursy przygotowawcze.
Wstępem do spotkania było wystąpienie koordynatora Bogusława Załęskiego, który przedstawił założenia programu ERASMUS+, harmonogram jego realizacji w obecnej edycji z podziałem na zadania w kolejnych etapach.
Najważniejszym punktem spotkania było zaprezentowanie przebiegu całego projektu przygotowane przez uczestników w formie prezentacji. Na koniec, zaproszone osoby odnosząc się do naszego podsumowania, doceniły zaangażowanie szkoły i uczniów w proces poznawania potrzeb europejskiego rynku pracy i idącego w parze z tym kształcenia. Przed nami kolejna edycja, gdyż mając „akredytację” do programu ERASMUS otrzymaliśmy na rok 2023/24 możliwość realizacji kolejnego projektu.

z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 z14 z15 z16 z17 z18 z19 z20 z21 z22 z23