ZSRCKU Kościelec

Certyfikat „Biblioteka przyjazna uczniowi”

23 maja 2018

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu zdobył tytuł w Ogólnopolskim Konkursie „Biblioteka przyjazna uczniowi” zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. W ramach zadań konkursowych przeprowadzono:
1.Sondaż wśród wybranych grup wiekowych wskazujących na liczbę przeczytanych pozycji pozalekturowych wśród uczniów „Czy czytanie jest trendy?”.
2. Pogadanki w wybranych klasach na temat pozytywnego wpływu czytania na rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia.
3. Samokształcenie ucznia w zakresie umiejętność korzystania z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz ofert innych bibliotek
4. Szkolny konkurs na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: „Mój/moja ulubiony/a Pan/Pani z biblioteki”.
5. Szkolny konkurs ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”.
6.Działania kulturalne i promocję biblioteki w środowisku szkolnym i gminnym.
7.Wspólne czytanie pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”.
8.Przygotowano opinię na temat pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce.
9.Konkurs recytatorski dla uczniów z podziałem na wiek, gdzie wygranego wyłonili uczniowie głosowaniem poprzez podniesienie ręki.
10.Przedstawiciele szkoły wzięli udział w kursie „Biblioteka przyjazna uczniowi”.

 Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w realizację zadań konkursowych.

001