ZSRCKU Kościelec

Kurs inseminacji

09 lutego 2024

W dniach 6-8 lutego 2024r. uczniowie i absolwenci naszego Technikum Rolniczego wzięli udział w kursie inseminacji  bydła, który przeprowadziła pani Lidia Wodzińska ze SHiUZ w Bydgoszczy. Głównym inicjatorem wydarzenia był uczeń klasy V technikum rolniczego Jakub Kotkowski wspierany przez nauczyciela produkcji zwierzęcej.

Organizacja kursu miała na celu wyposażenie uczestników  w dodatkowe kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

Uczniowie podczas kursu utrwalili wiedzę z zakresu anatomii układów rozrodczych bydła  oraz wykonywali ćwiczenia na wypreparowanych narządach. Zapoznawali się z technikami zabiegu sztucznego unasienniania na nowoczesnym fantomie krowy. Zaznajomili się również ze sprzętem inseminacyjnym, pozyskiwaniem i oceną oraz konserwowaniem nasienia buhaja a także bhp podczas pracy ze zwierzętami i ciekłym azotem. Poznali również nowoczesne metody stosowane w rozrodzie. Opanowali wypełnianie dokumentacji związanej z unasienianiem i uwarunkowania prawne.

Kurs dał uczniom przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu inseminacji bydła i zakończył się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania zawodu inseminatora.

Ukończenie kursu pozwala na pracę w placówkach i firmach związanych z rozrodem, we własnym gospodarstwie lub jako inseminator na własny rachunek.

                Bardzo cenna jest deklaracja możliwości korzystania ze wsparcia ze strony menadżera rejonu pana Tomasza Pawłowskiego i kierownika rejonu wielkopolskiego pani Lidii Wodzińskiej  w dalszej działalności młodych inseminatorów, za co bardzo im dziękujemy 😊