ZSRCKU Kościelec

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

23 marca 2018

22 marca 2018 roku biblioteka szkolna w ZSRCKU w Kościelcu oraz nauczyciele poloniści zorganizowali wyjazd młodzieży na „II Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży”. Uczestnicy konkursu spotkali się w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole. Naszą szkolę reprezentowało sześcioro uczniów z różnych klas. Organizatorem Dyktanda była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej, rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej oraz doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. W bibliotece szkolnej została przygotowana wystawa słowników. W ten sposób uczniowie i nauczyciele włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Opiekunem młodzieży była Monika Jabłońska.

IMG_5237 IMG_5241 IMG_5242 IMG_5257