ZSRCKU Kościelec

Miesiąc Języka Ojczystego

11 marca 2020

W tym roku w naszej szkole po raz pierwszy obchodziliśmy Miesiąc Języka Ojczystego. Z tej okazji odbyło się kilka wydarzeń związanych z jego odmianami oraz poprawnością językową: w bibliotece szkolnej podczas lekcji młodzież tworzyła plakaty, ogłoszony został plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Miesiąca i przeprowadzono Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem działań było przede wszystkim kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, poszerzanie wiedzy o języku polskim oraz wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce. Najpopularniejszym słowem został rzeczownik „eluwina” – to powitanie, efekt przekształcenia słowa halo/elo. Najlepszą znajomością reguł ortograficznych wykazała się Maja Janicka z klasy I TE. Organizatorem Miesiąca Języka Polskiego byli nauczyciele bibliotekarze i poloniści.

j_o1 j_o2 j_o3