ZSRCKU Kościelec

Musztra

18 kwietnia 2018

Dnia 10 kwietnia 2018 roku uczniowie klasy I Technikum Ekonomicznego o profilu prawno-mundurowym w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kole uczestniczyli w zajęciach musztry, prowadzonych przez sierż. szt. Piotra Sołohuba. W takcie zajęć młodzież utrwaliła teoretyczną wiedzę potrzebną do pełnienia służby oraz  uczyła się zwrotów w miejscu oraz poprawnego poruszania się. Tego typu zajęcia mają na celu wychowywać  w duchu patriotyzmu, kształtować postawę odwagi, honoru i szacunku do drugiego człowieka

tekst: A. Gorzkowska

image005 image004 image003 image002 image001