ZSRCKU Kościelec

OGÓLNOPOLSKI KONKURS GEOGRAFICZNY “GEO-PLANETA”

06 marca 2020

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo – Planeta”. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geografii Polski i świata, pobudzenie wyobraźni do twórczego działania poprzez wykonanie pięknych albumów. Tytuł laureata w kategorii prac indywidualnych i I miejsce w krajuzdobył uczeń kl. IVte Kacper Frątczak. Wykonał album Najpiękniejsze Regiony Polski „Rzuć wszystko i jedź w Bieszczady”. Bardzo dobry wynik w kategorii prac indywidualnych uzyskał uczeń kl. III TL Hubert Popielarz. 21 uczniów wzięło udział w teście konkursowym, który był opracowany przy współpracy  merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Składał się on z dwóch części : pytań z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz pytania otwartego. Najlepszym uczniem z naszej szkoły  w tej kategorii został Sebastian Kupiński kl.  IVa TE. Szkolnym opiekunem konkursu była p. Magdalena Szafrańska 

GRATULUJEMY 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13