ZSRCKU Kościelec

„Policjanci w służbie historii”

08 lipca 2019
Uczniowie ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu laureatami II stopnia III edycji konkursu
„Policjanci w służbie historii”
Konkurs był adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu
Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji.
Jego celem było zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem
historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez
Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.
W ramach zadań konkursowych uczniowie musieli odnaleźć i opisać miejsce pamięci związane z historią
policji, przedstawić sylwetkę policjanta, którego postawa jest wzorem służby Polsce i Polakom oraz
przygotować krótki film prezentujący jego służbę na rzecz Państwa Polskiego. Nad pracą młodzieży
czuwała Aneta Gorzkowska.
W ramach nagrody opiekun oraz uczniowie III klasy Technikum Ekonomicznego o profilu prawno-
mundurowym są zaproszeni do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i wezmą udział w specjalnie
przygotowanym dwudniowym programie.
1 2 3