ZSRCKU Kościelec

Wizyta monitorująca staże w Hiszpanii

14 lipca 2018

W dniach 6 -11 lipca 2018 r. koordynator projektu-Bogusław Załęski i dyrektor szkoły-Wiesław Kujawa, odbyli wizytę monitorującą zagraniczne staże zawodowe naszych uczniowie w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” „Chcemy nauczyć się więcej” – POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037722. W Maladze, do której polecieli uczestnicy projektu, realizowana jest dwutygodniowa mobilność w której bierze udział 20 osobowa grupa  uczniów kształcąca się w zawodach: : technik logistyk, technik ekonomista i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Wizyta przebiegała według wcześniej ustalonego planu. Odwiedziliśmy 4 zakłady w których odbywali staże nasi uczniowie: sklep z zabawkami TOYS R US IBERIA SAU , sklep spożywczy SUMA SUPERMERCADO HANZHAN S.L.r, księgarnię LIBRERIA LUCES oraz RESTAURANTE PALO CORTADO AT CENTRO WELLNESS ANDALUCIA-restaurację w czterogwiazdkowym hotelu.W niedzielą, 8 lipca cała nasza grupa zwiedzała Sewillę, urokliwe miasto z bardzo bogatą historią, będące siedziba siedzibą rządu i parlamentu prowincji andaluzyjskiej.

Opiekunka ze strony organizacji przyjmującej Tribeka S.L.r. na każdym kroku podkreślała walory naszych uczniów, jako osoby wyróżniające się pozytywnie w wykonywaniu powierzonych zadań, zorganizowane i szybko uczące się.

P1000493 P1000503 P1000498 P1000492 P1000478 P1000482 P1000470 P1000473 P1000464 P1000460 P1000457 P1000447 P1000436 P1000429 P1000413 P1000417 P1000408 P1000389 P1000403 P1000384