ZSRCKU Kościelec

Wizyta w muzeum

27 kwietnia 2024

22 kwietnia uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego o profilu prawno-mundurowym uczestniczyli w wizycie studyjnej w Muzeum byłego niemieckiego Obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wizyta odbyła się w ramach działań profilaktyczno-edukacyjnych Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Kole mających na celu przeciwdziałanie przestępstwom z nienawiści, nietolerancji i ksenofobii.

Młodzież miała możliwość zwiedzania wraz z przewodnikiem terenu poobozowego w Chełmnie i Lasu Rzuchowskiego. Następnie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych Zagładzie Żydów w Kraju Warty w kontekście mechanizmów ludobójstwa. Dziękujemy za udział w projekcie Zespołowi ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KPP w Kole i pracownikom Muzeum byłego niemieckiego Obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.