ZSRCKU Kościelec

Wybór oferty

09 stycznia 2024

W ogłoszonym przez Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 22, 62-600 Koło, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica, ul. Kościelna 2, 62-604 Kościelec konkursie: 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki- Kształcenie zawodowe programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 o nr FEWP.10.01.IZ.00-006/23 – na partnera została wybrana oferta:

PROJECT HUB Sp. z o.o., ul. Cienista 3, 60-587 Poznań.