ZSRCKU Kościelec

Wycieczka do Warszawy

30 września 2019

W dniu 26 września 2019 roku uczniowie klas: II TŻ, II TG, II TL, II TE, I TE, II TR, II TI wzięli udział w wycieczce do  Warszawy. Zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W muzeum poświęconym żołnierzom podziemia niepodległościowego po II wojnie światowej oraz więźniom politycznym PRL młodzież usłyszała historię powstania więzienia na Rakowieckiej i  zobaczyła miejsca kaźni Żołnierzy Niezłomnych: ,,strzał katyński ‘’,,,ściana śmierci’’, ,,sala śmierci-szubienica”. W murach aresztu więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, rtm. Witolda Pileckiego i wielu innych. Natomiast w Muzeum Sztuki Nowoczesnej młodzież wzięła udział w warsztatach pt. ,, Nigdy więcej’’ i  zwiedziła wystawę o tym samym tytule. Nigdy więcej- sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku, zorganizowana w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, przywołuje w trzech zbliżeniach- ,,Guernica’’ i lata 30., wystawa ,,Arsenał’’ i lata 50. oraz sztukę współczesną i (post)faszyzm- tradycję sztuki antyfaszystowskiej. Celem wyjazdu było rozwijanie wśród młodzieży postaw patriotycznych  oraz uwrażliwianie na twórczość artystyczną.

 Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Ewelina Książek, Sylwia Żywanowska i Lidia Wołosz.

P1170329 P1170338 P1170369 P1170370 P1170375 P1170379 P1170380