ZSRCKU Kościelec

Wyjazd do muzeum.

21 października 2019

W dniu 16.10.2019 uczniowie klas IITE,IITG,IITR,IITL,ITE,ITRŻ,ITIG, wzięli udział w wyjeździe do Muzeum Więzienia Pawiak oraz Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie. Młodzież poznała historię powstania Więzienia Pawiak , funkcjonowanie więzienia w 1863-1939 oraz w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944. W latach zaborów więzieni  byli tu członkowie Rządu Narodowego, powstańcy 1863 roku, tysiące działaczy partii politycznych, narodowych i ludowych. W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1944 przez Pawiak przeszło 100 tys. więźniów, a 37 tys. zginęło w egzekucjach, zostało zamordowanych w czasie przesłuchań na Szucha lub w celach albo zmarło w szpitalu więziennym. Uczniowie zobaczyli cele więzienne i poznali warunki w których ich trzymano. Wysłuchali ,,grypsów’’ obrazujących stany emocjonalne więźniów i ich pogodzenie się ze śmiercią. W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta uczniowie poznali historię powstania tego muzeum, historię powstania rzeźby ,,Prosta tęcza’’ oraz zwiedzili wystawę pt. ,,Strajk’’ . Na wystawie zaprezentowane zostały prace niemieckiej graficzki, rzeźbiarki i malarki Kathe Kollwitz : grafiki ,,Powstanie tkaczy’’(1897), ,,Wojna chłopska”(1907) oraz prace współczesnych artystek Hito Steyerl i Keren Donde. Rysunki Keren Donde przypominają prace niemieckiej artystki poprzez wybrane tematy: ukazują współczesne protesty, zajścia uliczne, aresztowania. Ich dynamika jest podobna różnią się natomiast współczesnymi  detalami, chociaż formy oporu pozostały niezmienne. 

 Opiekunami wycieczki byli nauczyciele: Ewelina Książek, Małgorzata Czechowska i Lidia Wołosz.

P1170441P1170454P1170422